Kvinna håller händer mot ansiktet
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många lider av akut och långvarig smärta i käkarna. Särskilt drabbade är kvinnor. Behandlingen av käkproblemen är redan idag en utmaning för allmäntandvården, men kan bli ännu större i framtiden.

En avhandling vid Umeå universitet visar att bemanningssituationen på tandvårdskliniker, tid för behandlingar och brist på fortbildning försvårar tandläkarnas beslutsfattande för omhändertagande av patienter med smärta och funktionsstörningar i käksystemet.

Problem från käkmuskler och käkleder kan vara både akuta och långvariga.

– De utmaningar som smärta och funktionsstörningar i käksystemet ställer tandvården inför handlar inte bara om tandläkarnas osäkerhet inför problematiken, utan är även en utmaning på ett organisatoriskt plan inom allmäntandvården, säger Aurelia Ilgunas, doktorand vid Umeå universitet och specialisttandläkare inom bettfysiologi.

Patientens önskemål uppfylls inte

I avhandlingen undersöktes också patienternas erfarenheter av smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Det visade sig att önskemålet om rätt omhändertagande i rätt tid sällan uppfylldes av allmäntandvården.

Det berodde i sin tur delvis på organisatoriska utmaningar inom allmäntandvården, där klinikernas resurser kan påverkar tillgängligheten.

Det framgick också att patienternas ekonomi även satt gränser för hur de sökte och fick behandling för sina käkproblem.

Allt fler med besvär av käkar

Inom projektet undersöktes även förekomsten av smärta och funktionsstörningar i käksystemet bland befolkningen.

Resultatet visade en ökning av förekomsten av smärta i käksystemet i befolkningen, framför allt bland kvinnor. Kvinnor hade också en större risk att utveckla långvariga symtom.

Ökningen av besvären kan ha flera orsaker. Bland annat kan det ha samband med att stress, ångest och depressioner också ökar.

Tillsammans med identifierade organisatoriska utmaningar inom allmäntandvården kan detta bidra till ojämlikheter i tandvården.

Data från en halv miljon undersökningar

Avhandlingen bygger på data från sammanlagt cirka 500 000 undersökningar under åren 2010 – 2017 vid Folktandvården i Västerbottens län. Den utgår också från intervjuer med cirka 40 patienter och allmäntandläkare i Region Västerbotten.

Resultaten i avhandlingen pekar på att det finns en förbättringspotential som förhoppningsvis kan möjliggöra rätt omhändertagande i rätt tid för den enskilda patienten.

– Det återstår att ta reda på mer om beslutsfattande inom allmäntandvården på organisatorisk nivå eftersom de problem som avhandlingen visar på kan vara relevanta även för andra patientgrupper och inte enbart för patienter med smärta och funktionsstörningar i käksystemet, säger Aurelia Ilgunas.

Avhandling:

Smärta och funktionsstörning i käksystemet: longitudinellt och kvalitativt perspektiv, Umeå universitet.

Kontakt:

Aurelia Ilgunas, doktorand institutionen för odontologi, Umeå universitet, aurelia.ilgunas@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera