Liten mopedbil med dockor krockar mot vägg
Artikel från VTI

Krocktester med A-traktorer och mopedbilar ger tydliga besked. Att inte använda bilbälte kan få förödande konsekvenser – även i långsamma fordon.

Fordon som A-traktorer har ökat de senaste åren. Det har också medfört att antalet trafikolyckor med fordonen, som ofta körs av unga förare, har ökat. Under 2022 omkom fyra ungdomar i olyckor med A-traktorer.

Enkäter med unga förare har visat att cirka 80 procent i mopedbilar alltid har bälte på sig. I A-traktorer är motsvarande siffra bara omkring 40 procent.

Men att färdas i dessa fordon utan bälte kan få förödande konsekvenser. Det visar tre krocktester som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har gjort.

Tre parkerade A-traktorer
A-traktorer, som också kallas EPA, är ombyggda personbilar som blivit populära bland tonåringar. Fordonen får köras i max 30 kilometer i timmen och moppekörkort krävs.

Bilbälte gör skillnad

Vid alla testerna vid VTI:s krocksäkerhetslaboratorium i Linköping var föraren bältad och passageraren obältad. De första två testerna gjordes med A-traktorer. Ett fordon kördes i 30 kilometer i timmen, den andra A-traktorn i 40 kilometer i timmen. Ett tredje test gjordes med en mopedbil i 40 kilometer i timmen.

Resultatet blev lika för alla fordon och hastigheter: Den bältade föraren slog huvudet i rattens mitt. Passageraren, som inte använde bilbälte, slog huvud i vindrutan så hårt att den sprack och buktade ut.

Inget lagkrav på bälte i A-traktorer

Till skillnad från vanliga krocktester, där själva fordonen blir testade, var de aktuella testerna i första hand tänkta som en kunskapshöjande insats för att påvisa de allvarliga följderna vid en kollision. Men enligt VTI bekräftar testerna behovet av att öka trafiksäkerheten på många områden för både förare och passagerare i dessa  långsamgående fordon.

Det är i dag inte lag på att ha bälte i A-traktorer. I mopedbil finns krav på bältesanvändning för den som inte har hjälm.

Förändrade regler på remiss

Forskningsinstitutet har för närvarande två projekt på gång om långsamgående fordon. Det ena handlar om riskmedvetenhet, säkerhet och utbildning för unga förare med AM-körkort. Det andra handlar om mopedbilars och A-traktorers påverkan på trafiksäkerheten.

Projekten leds av utredare Susanne Wallhagen och forskaren Helena Selander på VTI.

– Ett utredningsuppdrag från regeringen till Transportstyrelsen är nu på remiss. Det handlar om förändrade regler när det gäller A-traktorer, och där finns många goda förslag, säger Susanne Wallhagen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera