Artikel från Röda Korsets Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur var det att göra praktik inom intensivvården under pandemin? En studie visar att blivande specialistsjuksköterskor upplevde en bra lärandemiljö – trots att handledarna hade en tuff arbetssituation.

Covid-19-pandemin satte sjukvården under enorm press och i synnerhet påverkades medarbetare vid intensivvårdsavdelningar världen runt.

Handledare i intensivvård fick uppleva en särskild press. De skulle samtidigt som de introducerade nya medarbetare till intensivvård också skulle fortsätta handleda studenter på verksamhetsförlagd utbildning.

Studenterna var nöjda

I en ny studie har forskare intervjuat åtta studenter som utbildade sig till specialistsjuksköterskor inom intensivvård. De hade sin verksamhetsförlagda utbildning under pandemin.

Studenterna svarade att de har fått bästa tänkbara handledning utifrån de speciella omständigheter som rådde och deras upplevelser av lärandet var positiva.

– Den här studien visar också på handledarkompetensen hos intensivvårdssjuksköterskorna att även under påfrestande förhållanden kan handledarna ge studenterna en bra lärmiljö. Det är viktigt att handledarna i verksamheten får den feedbacken, säger Maria Andersson, forskare vid Röda korsets högskola.

Kände av handledarnas stress

Samtidigt visar studien att studenterna var oroliga för att vara en börda för handledare och de var angelägna om att kunna bidra i patientvården. Och även om handledarna uppfattades som kompetenta och säkra i sin profession, kunde studenterna känna av stress och en känsla av otillräcklighet hos handledarna.

– Vi trodde att det skulle vara väldigt tufft att vara student i den här situationen. Att studenterna var så pass nöjda kan ha att göra med att de fick göra mer och vara mer självständiga. Jag tror de växte med uppgiften. Samtidigt fanns situationer där studenterna kände att de fick ta ett för stort ansvar så det behövs en balans, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Studien är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Röda Korsets Högskola och Karlstads universitet.

Studie:

Learning in intensive care during the COVID-19 pandemic postgraduate critical care nursing students’ experiences , International Journal of Medical Education

Kontakt:

Maria Andersson, lektor vid Hälsovetenskapliga institutionen, Röda korsets högskola, maria.andersson@rkh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera