Bild: David Garrison/Pexels
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Problem med att hantera ilska kan medföra svåra konsekvenser för den drabbade och dess närstående. En fyra veckor lång internetbehandling kan dock hjälpa personer med ilska och aggression. Det visar en studie från Karolinska Institutet.

Studien, som forskarna har valt att kalla för ”ilskestudien”, är den första att jämföra olika internetförmedlade känsloregleringsstrategier mot ilska. Resultaten förväntas ha betydelse för förståelse av emotionsreglering och spridningen av evidensbaserade metoder.

Stort intresse att delta i studien

– Det är oftast mycket svårt att rekrytera deltagare till behandlingsstudier. Till ilskestudien gick det däremot rekordsnabbt och vi var tvungna att stänga rekryteringssajten efter några veckor på grund av högt söktryck. Detta tyder på att det finns ett uppdämt behov av psykologisk behandling av ilska. Många personer som har problem med ilska skäms och vi tror att internetformatet passar denna grupp extra bra eftersom de inte behöver vänta i ett mottagningsrum eller sitta öga mot öga med en terapeut och prata om sin ilska, säger Johan Bjureberg, biträdande lektor vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och ansvarig forskare för studien som genomförts i samarbete med forskare vid Örebro Universitet.

Internetförmedlade känsloregleringsstrategier

Ilskestudien har utvärderat effekten av två känsloregleringsstrategier: känslomässig närvaro och kognitiv omtolkning. Vid känslomässig närvaro tränas förmågan att lägga märke till och acceptera sina känslor och tankar utan att döma eller agera på dem. Vid kognitiv omtolkning tränas i stället förmågan att ompröva tankar och situationer och hitta alternativa tankar som inte triggar jobbiga känslor.

De 234 deltagarna, alla med betydande ilskeproblem, lottades till fyra veckors behandling med antingen känslomässig närvaro, kognitiv omtolkning eller en kombination av båda dessa strategier. Alla behandlingar var ungefär lika långa och var associerade med minskad självrapporterad ilska och aggressivitet vid slutet av behandlingen.

Kombinationsbehandling fungerade bäst

Den kombinerade behandlingen resulterade i signifikant lägre nivåer av utåtriktad ilska, aggression och grubblande, men inte undertryckt ilska, jämfört med enbart känslomässig närvaro eller kognitiv omtolkning. Kombinationen var särskilt effektiv för deltagare som hade mycket höga nivåer av ilska vid början av studien. Resultaten stärker forskning och teorier om att begränsningar i förmågan att reglera känslor och tolka händelser och situationer kan vara en viktig bidragande faktor till problem med att hantera ilska.

– Våra resultat tyder på att en mycket kort behandling på endast fyra veckor som administreras över internet med minimalt terapeutstöd är effektiv i att minska problem med ilska. Vår förhoppning är nu att uppföljningsstudier stödjer detta fynd och att behandlingen kan erbjudas på bred front inom ordinarie vård, avslutar Johan Bjureberg.

Vetenskaplig artikel:

Targeting maladaptive anger with brief therapist-supported internet-delivered emotion regulation treatments: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Kontakt:

Johan Bjureberg, biträdande lektor, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, johan.bjureberg@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera