Sittande man med mörkt skägg coronatestas av person i vit rock via pinne i näsan
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det blir allt tydligare att även mild covid-19 kan ge postcovid-besvär. Vanligast är förlust av lukt eller smak, följt av andfåddhet och symtom från bröstkorgen, enligt en studie av drygt 10 000 anställda i Västra Götalandsregionen.

Vad gäller postcovid saknas ännu mycket kunskap, till exempel gällande hur vanligt det är, konstaterar forskare vid Göteborgs universitet.

Med start 2020 har de gjort en studie där vårdanställda i Västra Götalandsregionen bjöds in att svara på en enkät om sin upplevda hälsa och eventuell förekomst av symtom som huvudvärk, andfåddhet, koncentrationssvårigheter och lukt- och smakbortfall. Frågan avsåg symtom under de senaste 30 dagarna.

Postcovid, enligt WHO:

Postcovid återfinns hos personer med en historia av sannolik eller säkerställd SARS-CoV-2-infektion, där symtom återfinns tre månader efter insjuknande, varat i minst två månader och som inte kan förklaras av en alternativ diagnos. Vanliga symtom inkluderar bland annat trötthet, andningssvårigheter, kognitiv dysfunktion som generellt påverkar daglig funktionsnivå. Symtom kan vara nytillkomna efter initial återhämtning från akut covid-19 eller ha kvarstått från den initiala sjukdomsfasen. Symtom kan också fluktuera eller återkomma över tid.

Källa: A clinical case definition of post COVID-19 condition, Världshälsoorganisationen, WHO

Svaren kopplades därefter till om deltagarna tidigare hade testat positivt för covid-19 eller inte. Drygt 10 000 personer svarade på enkäten, varav en majoritet kvinnor.

– När studien planerades var de flesta studier om postcovid baserade på personer som varit så svårt sjuka i covid-19 att de behövt sjukhusvård. Vi ville undersöka hur vanligt postcovid är bland personer som inte varit så allvarligt sjuka, säger Simon Larsson, läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Göteborgs universitet.

Deltagarna i enkäten uppmanades också att skatta sin funktionsnivå samt upplevelsen av sin aktuella hälsa.

Vanligt med smak- och luktbortfall

Resultaten: De flesta symtom är vanligare i gruppen som haft covid-19 jämfört med personer som inte hade haft covid-19. I gruppen som hade haft covid-19 skattade man också sin hälsa och funktion i vardagen något lägre jämfört med den grupp som inte testat positivt.

– Det överlägset mest specifika symtomet för covid-19 var förlust av lukt eller smak, följt av andfåddhet och symtom från bröstkorgen, säger Simon Larson.

Mer symtom hos kvinnor och äldre

Självskattad hälsa och funktionsnivå var lägre bland kvinnor och personer över 35 år som haft covid-19 jämfört, jämfört med dem som inte varit sjuka. Däremot syntes inga skillnader mellan grupperna bland män och yngre personer.

En del symtom, som sömnsvårigheter, oro och huvudvärk, var lika vanliga oavsett om man haft covid-19 eller ej.

Forskarna menar att de resultat man kunnat visa hittills utgör en viktig pusselbit för att lära sig mer om postcovid och i vilken utsträckning covid-19 påverkar hälsan hos dem som haft en mild infektion. Nästa steg blir att titta närmare på samband mellan olika symtom hos dem som upplever att deras hälsa påverkas av covid-19.

– Det är viktigt att veta hur vanligt problemet är och vad man mer specifikt bör titta efter i den här gruppen. Många av symtomen är också väldigt vanliga bland folk i allmänhet. Det är också viktigt att veta om det är specifika patientgrupper som drabbas. Till exempel har det kommit studier som visat att vaccinerade har färre besvär på sikt. Deltagarna i vår studie var ovaccinerade, säger Simon Larsson.

Vetenskaplig artikel:

Self-reported symptom severity, general health, and impairment in post-acute phases of COVID-19: retrospective cohort study of Swedish public employees (Simon B. Larsson, Gustaf Stukát von Feilitzen, Maria E. Andersson, Per Sikora, Magnus Lindh, Rickard Nordén, Staffan Nilsson och Robert Sigström), Scientific Reports.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera