Arm på vit knapp, eller sensor. Hand som håller i mobiltelefon
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barn och unga med typ 1-diabetes ska i en studie testa en – enligt forskarna lovande – cellterapi med stamceller. Förhoppningen är att behandlingen ska bidra till bibehållen egen insulinproduktion i flera år.

Vid typ 1-diabetes förstörs de insulinproducerande cellerna i ett immunangrepp. Forskningsstudier har visat att så kallat mesenkymala stamceller, från navelsträngar, kan bevara insulinproduktionen hos vuxna i åtminstone upp till tre år.

Stamcellerna kan bilda olika typer av bindvävsceller och har visat sig ha en unik förmåga att dämpa immunangrepp. De har tidigare prövats i en rad studier, även på barn, bland annat i syfte att förhindra organavstötning efter en transplantation.

Lovande behandling, enligt forskarna

Barn och ungdomar med diabetes typ 1 ska nu testa cellterapi med dessa stamceller.

– Första fasen av studien med behandling vid nydebuterad typ 1-diabetes hos barn och ungdomar inleddes i fjol och har förlöpt väldigt väl. Samtliga behandlade mår bra. Nu i november inleder vi därför nästa fas med studier av behandlingseffekt i åldersgruppen 12–21 år, säger Per-Ola Carlsson, läkare vid Akademiska sjukhuset och professor i diabetessjukdomar vid Uppsala universitet.

Målgruppen för cellterapin är barn och ungdomar som har fått typ 1-diabetes de senaste sex månaderna. Totalt kommer 60 patienter inkluderas där hälften får cellterapi och hälften får placebo.

– Vår förhoppning är att effekten på unga under 18 år ska bli lika god som på vuxna och bidra till bibehållen egen insulinproduktion flera år efter behandlingen, säger Per-Ola Carlsson.

Cellterapi har många fördelar

Överlag har cellterapi en stor potential, säger Per-Ola Carlsson.

– Genom användande av celler fås sammansatta effekter, eftersom cellerna genom en kombination av utsöndrade ämnen kan ha flera samtidiga verkningsmekanismer. Cellterapiläkemedel är också högintressanta genom att de ofta har en inneboende kapacitet att söka sig till sjuk, inflammerad vävnad.

Kontakt:

Per-Ola Carlsson, överläkare och professor i diabetessjukdomar, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet
per-ola.carlsson@mcb.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera