Artikel från Karolinska Institutet

Det är mycket ovanligt att unga drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men om ett barn haft komplikationer till följd av syrebrist vid födseln ökar risken. Det visar en studie från Karolinska institutet.

Cirka fyra miljoner barn i världen drabbas årligen av syrebrist vid födseln. Tidigare forskning har mestadels tittat på sambandet mellan syrebrist som nyfödd och hjärnans utveckling, men i en ny studie från Karolinska institutet undersöks hur komplikationer från syrebrist påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom senare i livet.

I studien har forskare följt över 2,8 miljoner personer som föddes mellan 1988 och 2018. Drygt 30 000 av dem drabbades av komplikationer till följd av syrebrist vid födseln. Totalt upptäcktes cirka 4000 fall av hjärt-kärlsjukdom. Främst finns en ökad risk för stroke och hjärtsvikt, men även för förmaksflimmer.

Få drabbas trots högre risk

Men trots att det finns en ökad risk är det fortfarande få barn som drabbas av hjärt-kärlsjukdom – även om de haft syrebrist som nyfödda.

– Även om den absoluta risken för hjärt-kärlsjukdom är låg i ung ålder, så visar vår studie att syrebrist-relaterade komplikationer vid födseln är förknippat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom senare i livet, säger Neda Razaz, forskare vid Karolinska institutet.

Efter uppföljningsperioden på 30 år hade bara 0,3 procent av personerna med syrebristkomplikationer en hjärt-kärlsjukdomsdiagnos, jämfört med 0,15 procent av dem utan komplikationer.

Mer om studien

Studien följde över 2,8 miljoner individer födda i Sverige mellan 1988 och 2018, varav 31 419 drabbades av syrebrist-relaterade komplikationer vid födseln. Totalt identifierades 4 165 fall av hjärt-kärlsjukdom under uppföljningsperioden.

I studien har forskarna tagit hänsyn till tänkbara faktorer som kan störa resultatet, till exempel födelsevikt och livsstilsfaktorer hos mamman. Eftersom det är en observationsstudie går det inte att fastställa orsakssamband.

Vetenskaplig studie:

Low Apgar score and asphyxia complications at birth and risk of longer-term cardiovascular disease-A nationwide population-based study of term infants, The Lancet Regional Health – Europe.

Kontakt:

Neda Razaz, biträdande lektor vid Institutionen för medicin, Karolinska institutet, neda.razaz@ki.se

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera