Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Parasiten toxoplasma har ett listigt knep för att sprida sig effektivt i våra kroppar. Nu har forskare kommit på hur den bär sig åt: Den kapar immuncellernas identitet.

Parasiten toxoplasma, även kallad kattsmittan, är vanligt förekommande i den svenska befolkningen. Forskare har länge undrat hur parasiten bär sig åt för att infektera så många människor och djur.

För att kunna bekämpa infektioner är immuncellernas olika roller i kroppen mycket hårt reglerade, men parasiten har hittat ett sätt att lura immunförsvaret.

– Vi har nu upptäckt ett äggviteämne som parasiten använder för att omprogrammera immunsystemet, säger Arne ten Hoeve som är forskare vid Stockholms universitet.

Parasiten kapar cellernas identitet

En studie visar att parasiten sprutar in äggviteämnet i immuncellens kärna och på så sätt ändrar cellens identitet. Parasiten lurar immuncellen att tro att den är en annan typ av cell. Genom detta ändras immuncellens genuttryck och beteende. Parasiten får infekterade immunceller, som normalt inte ska vandra i kroppen, att förflytta sig mycket snabbt. På detta sätt sprids parasiten till olika organ.

Fenomenet har beskrivits som att toxoplasma omvandlar immunceller till trojanska hästar eller kringvandrande ”zombies” som sprider parasiten.

Toxoplasma – en global parasit

Parasiten toxoplasma orsakar sjukdomen toxoplasmos som sannolikt är den vanligaste parasitinfektionen hos människor globalt. WHO har uppskattat att minst 30 procent av jordens befolkning är bärare av parasiten. Studier pekar på att 15-20 procent av alla som bor i Sverige bär på parasiten.

När vi smittas uppstår lindriga influensaliknande symptom som kan likna en förkylning. Sjukdomen övergår sedan till en kronisk infektion som i regel inte ger några symptom alls hos friska individer. För personer med nedsatt immunförsvar kan dock toxoplasma orsaka en livshotande inflammation i hjärnan. Den kan även vara farlig för foster.

Den nya studien, som ger en molekylär förklaring på företeelsen, visar också att parasiten är mycket mer målinriktad i sin spridning än man tidigare trott.

– Det är häpnadsväckande att parasiten lyckas kapa immuncellernas identitet på ett så fiffigt sätt. Vi tror att fynden kan förklara varför toxoplasma sprids så effektivt i kroppen när den infekterar människor och djur, säger professor Antonio Barragan som ha lett studien i samarbete med forskare från Frankrike och USA.

Katter är viktiga för parasiten

Kattdjur har en speciell plats i toxoplasmas livscykel. Det är nämligen bara i kattens tarm som sexuell förökning sker. Hos övriga värdar, till exempel människa, hund eller fåglar, sker förökning genom att parasiten delar sig.

Bild: Koen Eijkelenboom/Unsplash

I naturen sprids parasiten främst från gnagare till katter – och omvänt. När katten äter gnagare får den i sig parasiterna som förökar sig i kattens tarm. Avföringen hamnar sedan i naturen igen och gnagare blir då smittade.

Människor kan smittas av kött som innehåller parasiter eller via kontakt med katter, särskilt kattavföring.

Vetenskaplig studie:

The Toxoplasma effector GRA28 promotes parasite dissemination by inducing dendritic cell-like migratory properties in infected macrophages, Cell Host & Microbe.

Kontakt:

Arne ten Hoeve, forskare vid institutionen för molekylära biovetenskaper, Stockholms universitet, arne.tenhoeve@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera