Fotbollsträning hos IFK Viksjö Bild: Svenska Fotbollförbundet
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Motion, socialt umgänge och en känsla av sammanhang. Nu har effekterna av den allt populärare seniorsporten gåfotboll undersökts i en svensk vetenskaplig studie. Resultaten visar att sporten främjar hälsan och har potential att få fler att träna långt upp i åren.

Gåfotboll liknar vanlig fotboll men spelas oftast på mindre plan med färre spelare. Deltagarna spelar i gångtempo där en fot alltid ska ha markkontakt.

Ett fåtal studier har undersökt hur sporten kan förbättra fysisk och psykisk hälsa samt ge ökade sociala kontakter. Tidigare studier har dock främst undersökt äldre män och studier har saknats från Sverige.

I en ny studie ingick 65 gåfotbollsspelare från klubbarna Enskede IK, IFK Viksjö och IF Elfsborg. Spelarna deltog i upp till fyra fälttester med sexmannalag i två halvlekar om 20 minuter vardera. Vid ett tillfälle genomförde deltagarna olika tester i laboratorium, bland annat av styrka, kondition, balans och hoppförmåga. De fick också fylla i en enkät om gåfotboll, bakgrund, levnadsvanor och hälsa.

Intensitet som passar många

Både före och efter genomfört gåfotbollspass skattade deltagarna sitt välbefinnande högre. Främsta skälen till att delta i organiserad gåfotboll uppgavs vara umgänge med andra, motion och träning. De lyfte också fram möjligheten att vara del av ett sammanhang och lag samt att man tidigare spelat fotboll.

– Studien visar också att deltagarna inte enbart utgör en grupp välmående och redan aktiva, de kommer från olika bakgrund och sammanhang. Detta öppnar för att många fler kan inkluderas och vara aktiva långt upp i åren, konstaterar Elin Ekblom Bak, högskolelektor på Gymnastik-och idrottshögskolan.

Kan jämföras med fysisk aktivitet på recept

Gåfotboll motsvarar ungefär den träningsdos patienter föreskrivs fysisk aktivitet på recept (FaR) i syfte att förebygga och behandla sjukdomar.

– För att gåfotboll ska kunna bli ett alternativ i FaR, så vill vi nu gå vidare med en så kallad interventionsstudie där gåfotboll testas som behandling, säger Mats Börjesson, professor vid Göteborgs universitet.

Studien har gjorts i samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Centrum för Hälsa och prestationsutveckling vid Göteborgs universitet och Svenska Fotbollförbunde inom ramen för projektet Gåfotboll för hälsa.

Mer resultat från studien

Den undersökta gruppen bestod av 45 män och 20 kvinnor. Medelålder var 71 år och deltagarna hade en liknande hälsoprofil som andra i samma ålder. Två tredjedelar hade övervikt och närmare hälften hade högt blodtryck.

Utövarna hade något bättre kondition, gripstyrka, balans, benstyrka och hoppförmåga än normalbefolkningen. Deras fysiska aktivitetsmönster, uppmätt med rörelsemätare under sju dagar, liknade det hos yngre personer (50-64 år) ur normalbefolkningen.

GPS-data visade att deltagarna i snitt förflyttade sig 2,4 kilometer (2,5 för män och 2,2 för kvinnor) under 40 minuters gåfotbollspel.

Studien är ännu inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Kontakt:

Mats Börjesson, överläkare, professor, Centrum för Hälsa och prestationsutveckling och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, mats.borjesson@gu.se

Elin Ekblom Bak, högskolelektor, Gymnastik- och idrottshögskolan, eline@gih.s

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera