Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att sanera förorenad mark från miljögifter kan vara dyrt. Forskning visar att videplantor kan rena marken från föroreningar med upp till 80 procent på tio år.   

– Det är första gången man har visat att växter verkligen kan rena jorden från föroreningar på industrimark under en längre tid, säger Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms universitet. Hon har under 30 år lett forskning i ämnet fytoremediering, i vilket man använder växter för att rena mark, vatten och luft från föroreningar.

Använde klon av vide

Tidigare har det ansetts ta för lång tid, över hundra år, att rena jorden med hjälp av växter. Men nu gör både odlingsteknik och växtval detta möjligt. Videväxten som används är av en specifik klon, som är bra på att ta upp tungmetaller från jorden.

– Vi observerade en signifikant minskning av de flesta föroreningar i jorden redan efter ett år. I denna undersökning har vi efter tio års rening fått ner vissa ämnen under Naturvårdsverkets gränsvärden.

Tungmetaller från mekanisk verkstad

I undersökningen planterades videväxter i form av sticklingar av Salix Viminalis på en tomt i Sunnersta, Uppsala, i juli 2003. Där hade det legat en mekanisk verkstad under 1900-talet och tomtägaren ville pröva en billigare metod att rena marken på.

– Där stod växterna och renade marken med minimal skötsel. Metoden fungerar väl och skulle kunna användas på andra förorenade tomter istället för den vanliga och dyrare metoden att gräva bort jorden och lägga den på tipp, vilket egentligen är att bara flytta problemet. På så sätt skulle många flera förorenade områden kunna renas, även riktigt stora ytor, som det blir på tok för dyrt att gräva bort jorden på, säger Maria Greger.

Så gjordes forskningen

 • Jordprover samlades in årligen från 2005 till 2015 och analyserades för tungmetaller, arsenik, PCB och PAH.
 • Efter 10 års behandling hade följande ämnen minskat (minskning inom parentes):
  • krom (21 procent)
  • arsenik (30 procent)
  • kadmium (54 procent)
  • zink (61 procent)
  • koppar (62 procent)
  • bly (63 procent)
  • nickel (87 procent)
  • PCB (53 procent)
  • PAH (73 procent)

Vetenskaplig artikel:

Phytoremediation Using Willow in Industrial Contaminated Soil.

Kontakt:

Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, maria.greger@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera