Skogssork, Myodes glareolus
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett nytt coronavirus, en släkting till SARS-CoV, har etablerat sig i svensk skogssork. Om viruset gör människor sjuka är fortfarande okänt. Men våra observationer motiverar starkt en fortsatt övervakning av coronavirus hos vilda gnagare, säger Åke Lundkvist, professor vid Uppsala universitet.

Det nyupptäckta coronaviruset, en släkting till SARS-CoV som orsakar covid-19, har identifierats av forskare vid Zoonosis Science Center vid Uppsala universitet. En studie, gjord på drygt 260 skogssorkar fångade runt Grimsö i Örebro län, visar att viruset är väl etablerat hos svenska skogssorkar.

– Att vi hittade det vi kallar Grimsöviruset hos 3,4 procent av sorkarna och att det fanns kvar under hela studieperioden 2015-2017, tyder på att det är utbrett och förekommer stabilt hos svenska skogssorkar, säger Åke Lundkvist, professor i virologi.

Undersöker samspelet mellan virus och värddjur

Vid Zoonosis Science Center, kartlägger forskare zoonotiska virus för en ökad förståelse runt samspelet mellan virus och värddjur. Medan coronavirusen SARS-CoV och MERS härstammar från fladdermöss, verkar säsongscoronavirus, exempelvis HCoV-OC43 och HCoV-HKU1, ha spritts till människan från gnagare som råttor, möss och sorkar.

Målet är att öka kunskapen och utveckla metoder som effektivt kan begränsa stora virusutbrott och undvika att smitta sprids från djur till människor.

Gnagare spelar en viktig roll i vad gäller överföring av infektionssjukdomar, i och med att de redan bär på ett flertal zoonotiska mikroorganismer som till exempel hantavirus och harpestbakterien. Infektionssjukdomar som kopplas till mindre däggdjur som gnagare, har senaste åren ökat drastiskt och forskning kring ekologin hos dessa värddjur är en viktig del i arbetet att förebygga framtida utbrott.

Okänt om Grimsöviruset gör människor sjuka

Skogssorken, Myodes glareolus är en av de vanligaste gnagararterna i Europa och tidigare studier har påvisat ett flertal olika coronavirus som cirkulerar hos skogssorken, bland annat i Storbritannien, Polen, Frankrike och Tyskland.

– Vilket potentiellt hot mot folkhälsan Grimsöviruset utgör är fortfarande okänt men våra observationer tillsammans med tidigare beskrivna coronavirus hos skogssork motiverar starkt en fortsatt övervakning av coronavirus hos vilda gnagare, säger Åke Lundkvist, professor vid Uppsala universitet.

Vetenskaplig artikel:

Discovery of a Novel Coronavirus in Swedish Bank Voles (Myodes glareolus Wasberg, A.; Raghwani, J.; Li, J.; Pettersson, J.H.-O.; Lindahl, J.F.; Lundkvist, Å.; Ling, JEmerging Viruses 2022.

Kontakt:

Åke Lundkvist, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, ake.lundkvist@imbim.uu.se
Anishia Wasberg, doktorand vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, anishia.wasberg@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera