Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hjärntumörformen glioblastom består av flera olika undergrupper. Det visar en ny studie som sett stor skillnad på överlevnad mellan patienterna i två av grupperna. Resultaten kan användas för att utveckla mer precisa behandlingsformer.

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva primära hjärncancern med drygt 300 fall per år i Sverige. Trots intensiv behandling med kirurgi, strålning och cytostatika avlider de flesta patienter inom ett år från diagnos på grund av återfall.

Det finns mycket information om genetiken bakom glioblastom, men den har hittills inte lett till några behandlingsgenombrott och endast ett fåtal markörer som kan användas för att ge en sjukdomsprognos.

Epigenetisk analys

Tre forskargrupper har nu analyserat glioblastomceller från 58 patienter. De har använt en sekvenseringsteknologi som ger information om cancercellernas epigenetik, det vill säga förändringar i arvmassan som inte orsakas av direkta mutationer.

– Arbetet bygger på våra tidigare studier där vi visat att olika urspungsceller för glioblastom har stor påverkan på tumörutveckling och viktiga egenskaper hos cancercellerna. Eftersom epigenetisk analys är en mycket känslig metod för att skilja normala celltyper hoppades vi att den även skulle ge ny kunskap om utvecklingsbiologiska mekanismer i glioblastom, säger forskaren Lene Uhrbom.

Unik biobank med celler

Forskarna använde den unika, lokala biobanken HGCC (Human Glioblastoma Cell Culture), som består av glioblastomceller från patienter, och analyserade prover från biobanken med en nyare sekvenseringsteknologi som kallas ATAC-seq.

Genom att dela in patienterna utifrån den epigenetiska informationen hos deras glioblastomceller kunde de identifiera tre grupper som skiljer sig år. Centrala egenskaper hos cancercellerna som celldelning, invasivitet och behandlingsresistens, visade sig vara tydliga.

Stor skillnad på överlevnad

Enligt studien är det även stor skillnad på överlevnad mellan patienterna i två av grupperna. Det är något som tidigare molekylära analyser inte har lyckats visa eftersom de två grupperna är mycket lika varandra och har tillhört samma genetiska undergrupp.

– För att förstå bakgrunden till de epigenetiska grupperna av glioblastom jämförde vi patientdata med samma typ av epigenetisk analys av glioblastomceller från musmodeller där tumörerna hade startat i tre olika normala celltyper i hjärnan. Vi fann en koppling mellan de olika ursprungscellerna hos mus och de tre patientgrupperna av glioblastom. Det stärker relationen mellan utvecklingsbiologiskt ursprung och tumörcellernas egenskaper, säger forskaren Xingqi Chen.

Fynden kan leda till förfinade prognostiska verktyg. Resultaten kan även användas för att utveckla mer precisa behandlingsformer för patienter i de olika undergrupperna av glioblastom.

Vetenskaplig studie:

Cell-lineage controlled epigenetic regulation in glioblastoma stem cells determines functionally distinct subgroups and predicts patient survival, Nature Communications.

Kontakt:

Lene Uhrbom, universitetslektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, lene.uhrbom@igp.uu.se

Xingqi Chen, biträdande universitetslektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, xingqi.chen@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera