Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare vid Lunds universitet har använt sig av en liten ögonrörelse – så kallad mikrosackad – för att upptäcka det som inom psykologin kallas undvikande beteende.

I studien gjorde forskarna ett experiment där man utsatte deltagarna för bilder på aggressiva ansikten. Genom apparatur för ögonrörelsemätning som finns vid Humanistlaboratoriet (HumLab) i Lund kunde forskarna mäta deltagarnas reaktioner på ansikten med olika känslouttryck. Syftet var att se om individer med så kallat undvikande beteende tittade på bilderna på ett annorlunda sätt än människor som inte har det beteendet.

– Människor med undvikande beteende anses avfärda känslomässig information och koppla bort sig från känslomässigt laddade stimuli i vardagen. Det kan ses som en strategi för att hålla sig i psykisk balans om man inte har andra strategier för att hantera känsloladdade situationer, säger Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi som tillsammans med Rebecca Mellor, mastersstudent, har utfört studien.

Mätte undvikande beteende med prickar

För att mäta det undvikande beteendet använde forskarna förutom ögonrörelsemätning även en metod som kallas dot-probe. Experimentet innebar att deltagarna först fick se ett ansikte med ett argt känslouttryck. Millisekunder senare dök det upp en prick på skärmen; antingen där ansiktet funnits eller i motsatt hörn. Pricken upptäcks snabbare om den dyker upp precis där deltagaren har sin blick. Om deltagaren varit snabb att upptäcka en prick som visats på motsatt sida där det känslomässiga ansiktet tidigare dykt upp, antas att hen automatiskt och omedvetet har undvikit ansiktet. Ögonrörelsemätaren mätte mikroryckningar i ögonen (mikrosackader).

– Vi fann ett signifikant samband mellan deltagarnas självrapporterade undvikande beteende och att ha tittat bort från de känsloladdade ansiktsuttrycken, säger Elia Psouni.

–  Dessutom korrelerade ögonrörelserna med dot-probe-data, vilket tyder på att mikroryckningarna i ögonen – mikrosackaderna – verkligen avslöjar ett undvikande beteende.

Vad hoppas ni att forskningen ska leda till?

– Mikrosackader avslöjar att det undvikande beteendet sker mycket tidigt. Det tyder på att man inte väljer bort känsloladdade stimuli medvetet utan att man automatiskt riktar bort sin uppmärksamhet. Vi vill nu använda mikrosackader för att studera när i utvecklingen dessa beteenden blir automatiska.

Vetenskaplig artikel:

The Study of Security Priming on Avoidant Attentional Biases: Combining Microsaccadic Eye-Movement Measurement With a Dot-Probe Task, Frontiers in Psychology.

Kontakt:

Rebecca Mellor, forskningsassistent vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet, elia.psouni@psy.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera