Artikel från Röda Korsets Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Varannan patient känner rädsla för att söka vård. Och majoriteten upplever att vårdpersonal inte vet hur fibromyalgi påverkar deras liv, och inte har någon hjälp att ge. Det visar en studie från Röda Korsets högskola.

Fibromyalgi är ett smärtsyndrom, som ungefär 200 000 personer, övervägande kvinnor, i Sverige lider av. Ny forskning visar att en av tre med fibromyalgi upplever bemötandet inom svensk vård som dåligt, särskilt bland yngre patienter.

– Syftet med studien har varit att utforska hur personer som lever med fibromyalgi har upplevt sina möten med vårdpersonal i Sverige, förklarar Catarina Nahlén Bose, lektor vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till studien. Arbetet var från början ett studentarbete som sedan har omarbetats där fler deltagare inkluderats och nya analyser har gjorts.

Studien av bemötande vid fibromyalgi visar:

  • En tredjedel (34 procent) av patienterna upplever bemötandet som dåligt
  • Något färre (30,5 procent), upplever att de de inte tas på allvar.
  • Nästan hälften (47 procent) känner alltid eller mestadels rädsla för att söka vård relaterad till fibromyalgi och att vårdpersonal inte förstår deras diagnos (46 procent).
  • Majoriteten (54 procent) upplever att vårdpersonalen inte förstår hur fibromyalgi påverkar dem eller hur de kunde hjälpa dem.

Skepticism, okunskap och ointresse

– I fritextsvar bekräftas bilden av att kunskapen och förståelsen bland vårdpersonalen om sjukdomen är låg. Många upplevde skepticism, okunskap och ointresse i vården, men en del upplevde också professionalism och empati. Resultaten visar också att yngre personer upplevde ett sämre bemötande än den något äldre patientgruppen, säger Catarina Nahlén Bose.

Sammanlagt har 409 personer med fibromyalgi medverkat i studien och besvarat ett anonymt självrapporterat frågeformulär online.

– Att så många som en tredjedel av patienterna med fibromyalgi hade dåliga erfarenheter av bemötandet i hälso- och sjukvården, särskilt bland de yngre patienterna, visar att kunskapen om fibromyalgi måste öka. Det är viktigt att patienterna tas på allvar och behandlas på respektfullt sätt och ges adekvat vård, säger Catarina Nahlén Bose.

Vetenskaplig artikel:

“Can Someone as Young as You Really Feel That Much Pain?” – A Survey on How People With Fibromyalgia Experience Healthcare in Sweden

Kontakt:

Catarina Nahlén Bose. PhD, lektor vid Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen, catarina.nahlen.bose@rkh.se
Gunilla Björling, docent, lektor vid Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen, gunilla.bjorling@rkh.se
Carina Faag, fil. lic., adjunkt vid Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen, carina.faag@rkh.se
Rebecka Hasselroth, leg. sjuksköterska, f.d. student på Röda Korsets Högskola, rebecka.hasselroth.rkh@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera