Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Människor som söker akutvård för buksmärta har ofta psykiska symptom, visar en studie. 
­­– Det tyder på att patienter som söker för akuta magsmärtor eventuellt kan dra nytta av psykiatrisk hjälp, säger Erik Lexne, läkare och doktorand i biomedicin.

– Min forskning bygger på data som samlats in under ett års tid från patienter som vårdats på akutvårdsavdelningen i Kalmar för akuta buksmärtor. I samband med vårdtillfället fyllde patienterna i instrument för personlighet och för psykiska tillstånd som till exempel depression. Journaldata om medicinering, fysiska diagnoser och vårdtider har också samlats in, säger Erik Lexne som är ST-läkare inom allmänmedicin vid Färjestadens hälsocentral, specialist inom psykiatri och doktorand i biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet.

Patienternas diagnoser delades in i tre grupper;

  • buksmärtor utan organisk förklaring
  • buksmärtor med organisk förklaring
  • och organisk dyspepsi det vill säga magsår, refluxbesvär och magkatarr.

Forskaren har också data samlats in från 10-15 år efter vårdtillfället, om receptförskrivning av läkemedel mot depression och ångest.

– Designen på forskningen gör det möjligt att studera skillnader i psykiatriska faktorer, som personlighet och psykiska symptom, mellan de diagnostiska grupperna och långtidsuppföljning, säger Erik Lexne.

Magsmärta förutsäger behov av psykofarmaka

Analyser av alla data visar på skillnader i personlighet, psykiska symptom och självupplevd hälsa, personlighetens och diagnosens betydelse för upplevd hälsa samt förskrivning av läkemedel mot depression och ångest, mellan grupperna.

Studien visar att patienter med buksmärta som söker akutvård ofta har psykiska symptom, ångestrelaterade personlighetsdrag och sämre uppfattad hälsa.

Denna trend är särskilt tydlig hos patienter med diagnosen syraberoende organisk magsår, refluxbesvär och magkatarr. Och i mindre grad patienter med en diagnos av ospecifik buksmärta. Dessa faktorer förutsäger också framtida recept på depression och ångestläkemedel.

– Resultaten tyder på att patienter som kommer till akutvård med akut buksmärta eventuellt kan dra nytta av psykiatrisk konsultation, säger Erik Lexne.

Avhandlingen:

Psychiatric aspects on acute abdominal pain(diva-portal.org)

Kontakt:

Erik Lexne, ST-läkare allmänmedicin, specialist inom psykiatri och doktorand i biomedicinsk vetenskap, erik.lexne@regionkalmar.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera