Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är ofta svårt att bedöma om en häst har ont, även för erfarna hästägare och veterinärer. Därför har forskare tagit fram en metod där ansiktsuttryck hos hästen används som tecken på smärta.

Metoden har utvecklats för djursjukhus men behov av smärtbedömning finns även i stallmiljö, vid ridning och på tävling. Stress eller andra omgivningsfaktorer kan i dessa miljöer påverka hästens ansiktsuttryck och det är viktigt att kunna skilja ansiktsuttryck som tyder på stress från de som tyder på smärta.

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och University of California videofilmades hästars ansiktsuttryck under transport och under kortvarig isolering, två möjliga stressmoment i vardaglig hantering av hästar. Samtliga ansiktsuttryck analyserades med hjälp av ett objektivt system (EquiFACS) där ansiktsuttryck kodas efter vilka ansiktsmuskler som aktiveras. Hästarnas hjärtfrekvens mättes med en trådlös pulsmätare.

Bekymmersrynka ovanför ögat

I studien framträdde ett antal ansiktsuttryck hos friska individer vid transporteringen och isoleringen. Bland annat vidgning av näsborrarna, uppspärrade ögon, framträdande ögonvita, ”bekymmersrynka” ovanför ögat samt ökad frekvens av munrörelser, blinkningar och öronrörelser. En del av dessa ansiktsrörelser finns med i bedömningsprotokollen för att detektera smärta hos hästar, vilket kan bero på att hästar ofta även visar tecken på stress när de får ont.

Den nya kunskapen kan öka precisionen hos nuvarande metoder för att detektera smärta hos häst och ge en grund för att ta fram nya smärtskalor som fungerar bättre även om hästen är stressad, till exempel på en klinik eller vid ridning. Resultaten från studien visar också att beteenden som tidigare tolkats som smärta hos ridna hästar kan bero på att hästen faktiskt var stressad.

Ansiktsuttryck hos stressade hästar – så gjorde forskarna

28 hästar utsattes för stress genom att de lastades i hästtransporter. Tio av hälstarna utsattes dessutom för social isolering. En pulsmätare registrerade hästarnas puls kontinuerligt, och hästarnas ansiktsuttryck spelades in under försöket. Frekvensen och varaktigheten för varje ansiktsuttryck bestämdes sedan med EquiFACS-systemet(Facial Action Coding System). Ett systemsom som bygger på dokumentation av hästens ansiktsmimik. Hjärtfrekvensen ökade under försöket, vilket bekräftade att interventionerna var stressande.

Följande ansiktsegenskaper observeras när hästarna stressades:

  • synlig ögonvita
  • vidgade näsborrar
  • uppspärrade ögon
  • höjning av inre ögonbryn
  • synlig tunga
  • ökning av öronrörelser
  • ökning av blinkfrekvens.

De flesta ansiktsuttryck som identifierades stämmer väl överens med redan kända  observationer hos stressade hästar, till exempel vidgade näsborrar, flertalet rörelser i mulen, uppspärrade ögon, tunga som syns och öronrörelser.

Källa: Ansiktsuttryck hos stressade hästar (SLU)

Vetenskaplig artikel:

Effect of transportation and social isolation on facial expressions of healthy horses.(Lundblad J, Rashid M, Rhodin M, Haubro Andersen)PLoS ONE

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera