Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Åtgärder som kampanjer och gratis provperioder i kollektivtrafiken kan påverka människors sätt att resa i en mer hållbar riktning. Något som också spelar roll för vårt val av färdmedel är vår “klimatmoral”.

Bilar och bilars utsläpp orsakar en mängd problem som ohälsosam stadsluft, buller, trafikolyckor och trängsel. Dessutom bidrar utsläpp från bilar till klimatförändringen.

− Mjuka åtgärder, som att informera om nya cykelstråk eller erbjuda gratis provperioder med kollektivtrafik, kan vara mycket effektiva, framför allt när åtgärderna riktar sig till de bilister som är öppna för att prova något nytt. Många kör bil mest av gammal vana och att sträcka ut en hand till dom med ett erbjudande kan göra att bilister i stället väljer ett mer hållbart alternativ, säger Alfred Söderberg, K2*, som disputerar med en avhandling om olika åtgärder för att uppmuntra bilister att välja andra färdmedel

Klimatmoral en viktig faktor.

Forskningen visar att klimatmoral, det vill säga känslan av ett personligt ansvar för att minska sina utsläpp av växthusgaser, är en viktig drivkraft som påverkar motivationen att välja andra färdmedel än bilen. Det är också effektivt att lyfta fram de personliga hälsovinster som kommer av att röra sig i större utsträckning.

− Men det krävs också åtgärder som gör det mer attraktivt att gå, cykla och åka kollektivtrafik, jämfört med att köra bil, menar Alfred.

Riktade kampanjer kan ha effekt

Under coronapandemin har många resenärer valt bort kollektivtrafiken, av rädsla för att utsättas för smitta. Några har i stället valt att cykla eller gå, men många har valt att köra bil.

− Riktade kampanjer som vänder sig till de resenärer som under pandemin valt bilen kan vara effektiva metoder för att locka tillbaka just de resenärerna till kollektivtrafiken, avslutar Alfred Söderberg.

*K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Avhandling:

Soft measures to shift modality.

Kontakt:

Alfred Söderberg, Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet, alfred.soderberg@tft.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera