Bild: Peter Rutherhagen
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Merparten av svenska hundar över tre år har tendens till tandlossning. Störst är problemen i vissa småvuxna raser. Och väldigt få hundägare borstar tänderna på hunden varje dag, visar forskning.

Tandköttsinflammation och tandlossning är mycket vanligt hos hundar – precis som hos människor – och över 80 procent av alla hundar över tre år anses vara drabbade. Trots detta har vi tidigare haft ganska dålig kunskap om hur hundägare sköter om sina hundars tänder.

Nu har Karolina Enlund, veterinär och doktorand vid SLU kartlagt  kartlagt hundtandvården i Sverige genom enkätundersökningar riktade till hundägare, veterinärer och djursjukskötare.

Nästan 70 000 personer svarade på enkäterna. Intresset och engagemanget för ämnet var enormt, uppger hon.

Ovanligt med daglig tandborstning

Inflammation av vävnaden runt tanden kan så småningom leda till att hunden förlorar tänder. Det bästa sättet att förebygga tandlossning är daglig tandborstning, men trots det uppgav bara 4 procent av hundägarna att de borstar tänderna på sin hund varje dag.

Läs mer: Få hundägare borstar sin hunds tänder

Svårt att undersöka tandsten

I Karolina Enlunds forskning framgår också att nästan 40 procent av hundarna har tandsten i någon utsträckning. Och att var tionde hundägare faktiskt inte visste om att hunden hade tandsten. Ett skäl till det kan vara att de inte känner till hur tandsten ser ut, men det visade sig också att 25 procent av ägarna hade svårt att undersöka hundens tänder.

Allra svårast upplevde ägare till raserna:

  • mops, 71 %
  • chihuahua, 52 %
  • yorkshireterrier, 50 %

Den vanligaste orsaken var att hunden inte ville samarbeta.

– Vi tror att det behövs mer information och hjälp till hundägare, och mer träning tidigt i hundens liv för att kunna upptäcka eventuella problem i tid, säger Karolina Enlund.

Dålig andedräkt

Det var också vanligt med symtom som enligt tidigare forskning kopplats till inflammation i munnen, som dålig andedräkt och lättblödande tandkött. Hälften av hundägarna i enkäten upplevde att hunden hade dålig andedräkt i viss utsträckning.

Av de hundägare (ungefär hälften) som någon gång ibland gjorde rent i hundens mun med tandborste eller dylikt var det fler än en tredjedel som upplevde blödande tandkött ibland, vilket oftast beror på att hunden har tandköttsinflammation – orsakad just av att tänderna borstas alltför sällan.

– Inflammationen kan komma tillbaka så snart som efter bara ett par dagar utan tandborstning, säger Karolina Enlund.

Hund med tandsten, tandköttsinflammation och tandfraktur. Bild: Peter Rutherhagen

Mer tandlossning bland små hundar

Av samtliga hundar över 6 år hade 19 procent drabbats av tandlossning enligt ägarna, men i vissa raser var det betydligt vanligare, bland annat chihuahua (68 %) och mops (64 %). Mörkertalet tros ändå vara stort, eftersom tidigare studier har visat en ännu högre andel hundar med tandlossning.

Bäst tandhälsa hos hundarna rapporterades från ägare av schäfer, flatcoated retriever och rottweiler. Sämst tandhälsa rapporterades från ägare av chihuhua, yorkshireterrier, chinese crested, dvärg/toy-pudel, cavalier king charles spaniel och mops.

Detta överensstämmer med andra studier som har visat att små raser har ökad risk att drabbas av tandlossning.

Viktigt upptäcka problem i tid

Bara 13 procent av hundarna hade någon gång sövts hos veterinär för tandrengöring, trots att regelbunden undersökning och rengöring under narkos rekommenderas för att problem med tänderna ska kunna upptäckas innan det har gått för långt – motsvarande den vård som vi människor får hos tandhygienister.

– Avhandlingen visar hur viktigt det är med kunskap, för både hundägare och djursjukvårdspersonal. Den behövs för att förbättra den förebyggande hemtandvården, för att känna igen tecken på dålig tandhälsa och för att kunna vidta rätt åtgärder i tid. Det skulle kunna förbättra hundars tandhälsa och allmänna välmående väsentligt.

Läs  mer: Projektet Tandhälsa hos hund

Diagrammet visar hur hundägare svarade på frågan ”Hur ofta under den senaste månaden har du borstat din hunds tänder med tandborste?”.

Avhandling:

Dental care in dogs – A survey of Swedish dog owners,

Kontakt:

Karolina Enlund, doktorand och legitimerad veterinär, Institutionen för kliniska vetenskaper. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
karolina.enlund@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera