Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har hittat energieffektiva metoder för att odla marina mikroalger i nordiskt klimat. Fiskeindustrier på västkusten är intresserade av att samarbeta.
– Våra mikroalger kan leva på restämnen i processvatten och samtidigt rena det, säger Cornelia Spetea Wiklund, professor i växtcellfysiologi.

Drygt 160 stammar av mikroalger från olika platser på den svenska västkusten har undersökts av forskare ån Göteborgs universitet och RISE. De har letat efter mikroalger som tillsammans skulle kunna göra den nordiska odlingssäsongen längre och på så sätt öka produktionen av energirik algbiomassa.

– Vi hittade ett par mycket användbara mikroalgarter som lever utmed västkusten, kiselalgen Skeletonema marinoi och den gröna algen Nannochloropsis granulata, säger Cornelia Spetea Wiklund, projektledare och professor i växtcellfysiologi vid Göteborgs universitet.

Forskarna har vidareutvecklta en energieffektiv odlingsmetod för mikroalger i nordiskt klimat, utifrån en princip som tidigare tagits fram för färskvattensalger av RISE. Men nu har forskarna använt marina arter och havsvatten.

Två algarter lämpliga för biomassaproduktion

I försöken delades kalenderåret i tre odlingssäsonger; vinter, vår och sommar. Simuleringar med båda algarterna gjordes vid olika temperaturer och ljusintensitet i laboratoriebioreaktorer med havsvatten.

Laboratorieförsök med odling av västkustalger.

Skeletonema marinoi trivs och blommar mer under vintern. Nannochloropsis granulata blommar mer på sommaren. På våren växer båda lika bra. Båda två är mycket effektiva på att ta upp kväve- och fosfor från havsvatten och omvandla näringen till värdefull biomassa, säger Cornelia Spetea Wiklund.

I vilket sammanhang skulle denna nya kunskap kunna användas?

– Eftersom fiskodling behöver foderkällor och fisk- och skaldjursindustrin behöver rena sitt processvatten så passar våra blue solutions med mikroalger in i till exempel vattenbruksodling. Våra mikroalger skulle kunna leva på restämnen i processvattnet och samtidigt renar de vattnet så att det kan recirkuleras in i produktionen.

Det blir därmed ett slutet och hållbart system. Allt som behövs därutöver är solenergi och koldioxid från luften. Forskarna har visat att produktion av biomassa med en rotationsodling med arter anpassade för olika säsongsklimat kan utföras även under kallare perioder

– Även om de vinteranpassade arterna inte är lika högproduktiva som de som är anpassade för sommarförhållanden, med hänsyn tagen till god tillgänglighet på solljus, så kan de ändå utnyttjas för att förlänga odlingssäsongen.

Samarbete med företag på västkusten

Enligt en marknadsundersökning som projektet beställt skulle algbiomassa kunna användas som biobaserad råvara inom olika områden, till exempel som gödsel eller inom kosmetika-, läkemedels- och bioplastindustrin. Största intresse finns just nu för att rena havsvatten med hjälp av mikroalger inom fiskodlingar och sjömatindustri.

– Vi har redan sökt medel för att starta samarbetsprojekt med flera företag på västkusten, säger Cornelia Spetea Wiklund.

Mikroalgen Nannochloropsis sp. Bild: CSIRO, CC BY 3.0

Vad är en mikroalg?

Mikroalger är mikroskopiska alger, osynliga för blotta ögat. Gröna mikroalger är som gröna växter fotosyntetiska, vattenlevande organismer som med hjälp av solljus och några andra näringsämnen omvandlar CO2 till energi och biomassa. Men till skillnad från högre växter har mikroalger inte rötter, stjälkar eller löv.
Den biologiska mångfalden hos mikroalger är enorm och de utgör en nästan outnyttjad resurs. Det har uppskattats att det finns cirka 200 000-800 000 arter i många olika släkter, varav cirka 50 000 arter beskrivs.
Odlade mikroalger kan användas både som födokälla och som biobränsle, och dessutom rena utsläpp av näring och koldioxid.

Kontakt:

Cornelia Spetea Wiklund, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, cornelia.spetea.wiklund@bioenv.gu.se

Vetenskaplig artikel:

Marine microalgae for outdoor biomass production—A laboratory study simulating seasonal light and temperature for the west coast of Sweden. Physiologia Plantarum

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera