Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det går att gynna ogräs och pollinerande insekter i en spannmålsåker – och ändå få en lika stor skörd. Hemligheten är färre frön och glesare mellan plantorna, visar forskning.

Det har visat att ekologisk odling ofta innebär en högre förekomst av blommande ogräs och pollinerande insekter men lägre skördar. I en ny svensk studie har en grupp forskare vid Lunds universitet och Hushållningssällskapet i Skåne undersökt möjligheterna att kombinera höga skördar med att gynna blommande ogräs och pollinerande insekter i ekologisk och konventionell spannmålsodling.

Fler sorters humlor men lägre skörd i eko-odlingen

Studien som nyligen publicerades i Journal of Applied Ecology utfördes i 38 korn-, vete- och havrefält i Skåne. Tjugo fält odlades ekologiskt och 18 konventionellt. Blommande ogräs och humlor inventerades fem gånger i fälten mellan maj och augusti. Grödans planttäthet mättes i juni. Information om skörden samlades in från lantbrukarna.

I likhet med tidigare studier fann man en högre artrikedom och täckningsgrad av blommande ogräs i ekologiskt jämfört med konventionellt odlade fält. Artrikedomen av humlor var också högre i de ekologiskt odlade fälten. Spannmålskörden var dock i genomsnitt 36 procent lägre i de ekologiskt odlade fälten.

Blomresurser viktiga för humlor

Förhållandet mellan spannmålskörden och de blommande ogräsens täckningsgrad och artrikedom såg olika ut i ekologiskt respektive konventionellt odlade fält. I ekologiskt odlade fält fanns det ett tydligt negativt samband, med lägre täckningsgrad och artrikedom av ogräs vid högre skördar.

I konventionellt odlade fält var sambandet svagare och ogräsens täckningsgrad och artrikedom var låg oavsett skördenivå, vilket kanske berodde på att ogräsen bekämpades med ogräsmedel. Vidare analyser pekade på att det förmodligen var blomresurserna som var avgörande för den högre artrikedomen av humlor i ekologiskt odlade fält.

Lägre planttäthet en nyckel

Slutligen kunde man se att om spannmålsplantorna stod glesare med längre mellanrum i raderna (10 cm istället för 5 cm) ökade ogräsens täckningsgrad och artrikedom, men däremot påverkades inte skörden på något tydligt sätt. Författarna föreslår därför att man kombinerar ökad förekomst och artrikedom av blommande ogräs och pollinerande insekter med bibehållen skörd – genom att sänka utsädesmängden.

Text: Ola Lundin, SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Läs mer: Humlor kan rädda skördarna vid förändrat klimat

Vetenskaplig artikel:

Reduced crop density increases floral resources to pollinators without affecting crop yield in organic and conventional fields (Sidemo‐Holm, W., Carrié, R., Ekroos, J., Lindström, S. A., & Smith, H. G. 2021)Journal of Applied Ecology.

Artikeln var först publicerad på SLU:s webbplats.

Läs mer: Biologisk mångfald ger större skördar

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera