Artikel från Uppsala universitet

När de studerade genetisk mångfald hos humlor i Rocky Mountains, USA, hittade forskare från Uppsala universitet en ny art. Den nyupptäckta humlan har fått namnet Bombus incognitus.

Humlor är mycket viktiga för jordbruket och naturen på grund av sin roll i pollinering. Det finns fler än 250 humlearter och de förekommer främst i nordliga tempererade regioner. Effekterna av klimatförändringar har lett till en oroväckande minskning hos många arter och humlorna i alpina och arktiska miljöer är särskilt hotade. Samtidigt är mångfalden av humlearter i dessa miljöer fortfarande inte helt utforskad.

Två identiskt lika humlor

Matthew Websters forskargrupp vid Uppsala universitet har tillsammans med kollegor i USA studerat genetisk mångfald hos humlor i Rocky Mountains, Colorado. De har samlat in hundratals prover och sedan sekvenserat humlornas hela arvsmassa. Överraskande nog avslöjade denna data en ny art. Till utseendet gick den nya arten inte att skilja från humlan Bombus sylvicola men på genetisk nivå kunde forskarna konstatera att den skiljde sig på ett distinkt sätt. Forskarna gav den nya arten namnet Bombus incognitus.

Genom att jämföra arvsmassan hos Bombus sylvicola och Bombus incognitus kunde teamet ta reda på hur denna nya art bildades. De hittade signaler som överensstämde med genflödet mellan arterna under deras utveckling. De identifierade också delar av kromosomer som är oförenliga mellan arterna, som fungerar som genetiska hinder för genflöde och sannolikt var viktiga för separationen av arterna.

Fler humlearter än man tidigare trott

Forskarnas nya resultat indikerar att antalet humlearter i arktiska och alpina miljöer kan vara större än vad man tidigare trott. Det är möjligt att bergig terräng bidrar till artbildning. Kallanpassade populationer kan isoleras på höga höjder under uppvärmningsperioder i sin evolutionära historia, vilket kan leda till bildandet av nya arter. Det är också möjligt att ytterligare genomsekvensering av humlor kommer att avslöja ännu fler arter som hittills inte har upptäckts.

För mer information kontakta Matthew Webster, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, matthew.webster@imbim.uu.se

Vetenskaplig artikel:

Genetic barriers to historical gene flow between cryptic species of alpine bumblebees revealed by comparative population genomics.  (Christmas MJ, Jones JC, Olsson A, Wallerman O, Bunikis I, Kierczak M, et al). Molecular Biology and Evolution

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera