Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hämta ditt paket på en parkeringsplats där du bor när som helst på dygnet. Det är modellen för konceptet smarta mobila postboxar som är tänkt att öka tillgängligheten för människor men också att minska trafikmängden som ökat i takt med en växande e-handel.

Det är företaget Smarter Mobility (Dipp-r) som utvecklat konceptet för den sista delen i logistikkedjan (”the last mile”) kring transport av varor ut till kunden. De vände sig till Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö universitet och föreståndare för forskningscentrumet Internet of Things and People (IoTaP). Tillsammans med några forskare vid centrumet har han i en förstudie analyserat förutsättningarna genom bland annat datorsimuleringar.

Så fungerar det:

Visionen är att en box med ett antal fack för varor fylls på i en depå. Boxen körs sedan ut med speciella elektrifierade fordon till ett ställe, till exempel en parkeringsplats, där kunden med en kod sedan kan hämta ut sin vara under en viss tid. Därefter körs boxen tillbaka till depån och fylls på igen. Boxen kan vara utrustad med sensorer som visar till exempel hur många paket som hämtats.

Vill minska trafik- och miljöpåverkan

Tanken är alltså att minska den totala körsträckan som genereras av e-handel och därmed minska miljöpåverkan och trängsel i trafiken samt göra det enklare för kunden. Boxen ska optimalt stå så nära hemmet att bilen inte blir ett alternativ.

– Det är ett lovande koncept om man vill minska trafiken. Boxarna är mobila och står utomhus. Kunden behöver inte heller vara hemma en viss tid för att ta emot en budbil. Det krävs inte heller så mycket mark, två p-platser till exempel, säger Paul Davidsson.

I förstudien har olika leveranskoncept och servicenätverk analyserats. Postdoc Fabian Lorig och projektassistent Emil Johansson vid IoTaP, har utvecklat en simuleringsmodell som kan användas för att analysera olika leveransscenarier.

– Vi har bland annat studerat hur många boxar man behöver för att serva Västra hamnen i Malmö och vad effekterna blir i körda kilometer för både logistikföretaget och kunderna. säger Paul Davidsson.

Ett exemple på scenario:

Västra hamnen motsvarar ett 190 hektar stort område med cirka 10 000 invånare. Ett exempel på scenario som undersöktes är leverans av 500 paket dagligen, att boxarna står ute i minst 24 timmar och att det finns total åtta boxar i Västra hamnen. Antalet körda kilometer för fordonet som kommer att köra ut boxarna jämfördes med sträckan som körningarna till dagens två utlämningsställen i Västra hamnen beräknas motsvara. Simuleringarna indikerar att trafiken minskar med boxkonceptet: minskningen i kundernas körsträcka kompenserar för den ökade körsträckan som blir med fordonet som kör boxarna.

Flödet viktigt för resultatet

Faktorer som spelar in för resultatet är hur snabbt kunderna tömmer boxen och avståndet till boxen. Är det länge än 500 meter kanske de ta bilen dit.

– Det finns en del kritiska aspekter kring flödet, som avstånd och antal boxar. En aspekt är om boxen står för kort tid och inte blir tillräckligt tömd. Då får man köra tillbaka med en massa paket, vilket inte ger plats för så många nya. Vi tittar på hur det kan bli om man byter ut boxarna med både längre och kortare intervall, men vi är inte färdiga med den analysen, säger Paul Davidsson som anser att studien bör utvidgas till hela Malmö för att få en mer heltäckande bild.

Fotnot:

Smarta mobila boxar för citylogistik är ett samarbetsprojekt med Malmö universitet, Dipp-r, och Malmö stad som huvudaktörer. Projektet genomfördes oktober 2020 till december 2020. Det är ett delprojekt inom SOM; Smarta Offentliga Miljöer som leds av innovationsplattformen Future by Lund. SOM är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera