Artikel från Lunds universitet

När snön smält dröjer det inte länge förrän humlorna dyker upp. Först ut är drottningarna. Forskare vid Lunds universitet ber nu allmänheten om hjälp med att rapportera in vårens första humlor– för att kartlägga hur de påverkas av en allt tidigare vår.

De pollinerande insekterna minskar i antal och artmångfald världen över på grund av att marken brukas allt mer intensivt. En utveckling som exempelvis kan påverka vår framtida matproduktion, då de flesta vilda växter och många grödor behöver pollinerare för att bilda frön och frukter.

Nu när våren börjar komma igång hoppas forskare vid Lunds universitet att allmänheten kan bidra till ökad kunskap om en av de vanliga pollinerarna, humlan.

Hungriga drottningar först ut

De första humlorna om våren är alltid drottningar eftersom de är de enda humlorna som överlever vintern. Allmänheten uppmuntras nu att rapportera in var och när de första, hungriga humledrottningarna syns runtom i landet. Om du bor i södra Sverige kan du börja hålla utkik redan i början av mars, längre norrut något senare.

­– Vi vill ta reda på både när humlorna vaknar om våren i olika delar av landet, och om de väljer att leta efter mat och boplats i olika typer av miljöer, till exempel trädgårdar, parker och natur. Genom att ta reda på mer om humlornas aktivitet på våren hoppas vi kunna förstå hur de allt tidigare och varmare vårarna påverkar dem, säger Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet.

Spana både i och utanför trädgården

Enligt Anna Persson har man inom forskningen sett att trädgårdar kan vara gynnsamma miljöer för humlor eftersom det i trädgården ofta blommar under en lång säsong. Allmänhetens tips från många olika miljöer, som naturområden, parker och trädgårdar, kan hjälpa forskarna att utvärdera hur viktiga trädgårdar faktiskt är för humlor. Anna Persson framhåller att blommande träd och buskar, som sälg, hagtorn och fruktträd är särskilt intressanta för en hungrig humla.

– Ofta upptäcker man en humledrottning på hennes dova surr, så det gäller att spetsa både öron och ögon! Och om humlan sitter på en blomma kan man få ganska gott om tid att studera henne, för då är hon upptagen med att samla pollen och nektar.

De ovanliga arterna vaknar sent

Eftersom forskarna vill att den första humlan som syns rapporteras in så är det framförallt arter som vaknar tidigt på våren som man kommer hitta. De lite ovanligare arterna vaknar istället senare på våren eller försommaren. Och även om Anna Persson inte vill favorisera någon av humlorna så märks en viss rockstjärnestatus på vissa av arterna.

– Det skulle vara jättekul om några av Norrlands-arterna som är knutna till fjällmiljöer dyker upp i rapporteringen!

Känner du igen en humla när du ser en?

Forskarna söker deltagare från hela landet för att kunna ta reda på hur de allt tidigare vårarna påverkar humlor i Sverige. Om du bor i södra Sverige kan du börja hålla utkik redan i början av mars. Längre norrut kan man börja något senare.

De första humlorna om våren är alltid drottningar eftersom de är de enda humlorna som överlever vintern. Det gör de genom att gå i dvala i en hålighet under marken. När våren kommer och marken värms upp vaknar drottningarna. De flyger ut för att leta efter en boplats där de kan lägga ägg och starta en ny koloni.

Humlor är större, rundare, och har tätare päls än både honungsbin och de flesta andra arter av vildbin (olika arter av solitärbin). Drottningarna är dessutom större än arbetarhumlor, särskilt på våren då arbetarna är extra små. Därför är det lätt att känna igen en humledrottning.

Här rapporterar du in vårens första humla och kan läsa mer om undersökningen.

Kontakt:

Anna Persson , forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet, anna.persson@cec.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera