Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Läkarnas val av behandling vid långvarig smärta förändras inte i takt med ökad erfarenhet av patienter. Därför är det viktigt med utbildning i smärta på läkarlinjen, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

– Långvarig smärta är en folksjukdom som det krävs både nya läkemedel och bättre utbildning för att komma tillrätta med, säger Linda Rankin, doktorand vid Umeå universitet.

I en del av sin avhandling vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet har hon undersökt attityder till långvarig smärta bland läkare och läkarstudenter. Hon har även jämfört med attityder bland läkarstuderande i Australien.

Läkarnas attityd betydelsefull för behandlingen

Det visade sig att läkarstuderande och kliniskt verksamma allmänläkare prioriterade samma faktorer när de valde behandling till en ny smärtpatient. Det innebär att valen inte förändrades med den ökade erfarenhet som de kliniskt verksamma läkarna hade skaffat sig i mötet med patienter. Det är tidigare visat att läkarens attityd har stor betydelse för resultatet av smärtbehandlingen, och attityden grundläggs alltså under utbildningen.

Det gick även att se att läkarstuderande i både Sverige och Australien ansåg att man hade behov av mer utbildning om långvarig smärta. De australiensiska läkarstuderande hade en något mer stigmatiserande syn gentemot smärtpatienter än de svenska studerande.

Nya läkemedel mot smärta behövs

I avhandlingens andra del fokuserar Linda Rankin på behovet av nya läkemedel för att behandla smärta och inflammation. Särskilt verkningsmekanismen för en ny potentiell läkemedelskandidat, palmitoyletanolamid, PEA, undersöktes. PEA finns naturligt i kroppen där det tros vara del av kroppens försvar mot inflammation och smärta.

Forskargruppen som Linda Rankin ingår i upptäckte att odlade celler som behandlats med PEA fick lägre halter av inflammationsdrivande prostaglandiner.

Forskarna undersökte även patienter med den smärtsamma munhålesjukdomen oral lichen planus, OLP, som påverkar munslemhinnan. Där gick det att se en förändrad balans mellan prostaglandiner och PEA.

– Resultaten talar för att det finns anledning att gå vidare med det här ämnet, palmitoyletanolamid, som en möjlig läkemedelskandidat mot OLP, säger Linda Rankin.

Avhandling:

Långvarig smärta – från studier i studenters attityder och preferenser till utredningen av en ny behandlingsstrategi in vitro

Kontakt:

Linda Rankin, apotekare och doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, linda.rankin@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera