Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny studie visar att kemikalier i damm inomhus kan störa transporten av sköldkörtelhormon. En störning i hormonnivåer kan påverka hälsan under hela livet, men är särskilt problematiskt för små barn då de utvecklas.

Damm inomhus innehåller många olika kemikalier som kommer från produkter som vi har i våra hem. Vissa av dessa kemikalier kan binda till protein som transporterar sköldkörtelhormon i kroppen, och som konsekvens kommer mindre hormon transporteras till sina mål.

I en ny studie har forskarna velat undersöka i vilken utsträckning som bindningen av sköldkörtelhormonet till proteinet störs av kemikalier i damm. Sköldkörtelhormoner är bland annat viktigt för normal tillväxt och utveckling av hjärnan under de tidiga levnadsåren. En störning i hormonnivåer kan påverka hälsan under hela livet, men är särskilt problematiskt för små barn då de utvecklas.

Hormonstörande kemikalier i hushållsdamm

– I den här studien har vi kunnat visa att 25 hormonstörande kemikalier som man hittar i vanligt hushållsdamm skulle kunna påverka en normal sköldkörtelfunktion vid de halter som finns hos människor, både hos vuxna och hos barn, säger Jana Weiss, forskare vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, som har gjort studien tillsammans med forskare vid Vrije Universiteit Amsterdam och Brunel universitet i London.

Jana Weiss har tidigare lett ett forskningsprojekt som studerade hur katter blir exponerade för sköldkörtelstörande miljöföroreningar via vanligt hushållsdamm. Projektet MiSSE (Mixture Effects of EDCs with emphasis on thyroidogenicity – using cats as model for human indoor exposure) avslutades 2018.

– Det sista vi gjorde där var att extrapolera våra resultat till människa, alltså ta reda på vad det innebär för små barn att få i sig dessa ämnen via dammet.

Undersökningen gjordes i labbet

Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives. Baserat på resultaten från MiSSE-projektet skapades kemikalieblandningar som återspeglade sammansättningen och nivåerna som är vanliga i blod från gravida kvinnor och spädbarn.

Individuella kemikalier och blandningarna undersöktes i labbet för att se hur väl de binder till transportproteinet för sköldkörtelhormonerna. Vissa av de testade kemikalierna kunde till och med binda starkare till proteinet än vad sköldkörtelhormonerna själva gör, vilket påverkar tillgängligheten av sköldkörtelhormonerna i blodet.

– Vi kunde se att om man testar alla kemikalier i en blandning så såg vi en effekt på proteinet, trots att de enskilda kemikalierna i blandningen var i en koncentration under deras effektnivå. Detta visar på vikten av att ta med alla kemikalier som vi är exponerade för när vi utvärderar risken för exponeringen. Om man endast tittar på enskilda kemikalier så underskattar vi deras effekt på organismen.

Testerna på labbet är en förenklad modell av det som händer i blodet, så för att komma så nära en verklig situation som möjligt så togs även en sammansättning av andra bindningsproteiner i blod med i beräkningarna. Resultaten visade att små barn som exponeras för kemikalier i damm kan ha mellan 1,5 procent, och upp till 4,9 procent mindre sköldkörtelhormon transporterat via proteinet. För vuxna kan sköldkörtelhormonets bindning hämmas mellan 1,3 procent till 6,2 procent. Konsekvenserna av detta behöver undersökas vidare.

Viktigt riskbedöma fler än en kemikalie i taget

I studien skriver forskarna att sänkta nivåer kan öka risken för att utveckla sköldkörtelstörningar, särskilt hos personer som redan har relativt låga nivåer av sköldkörtelhormon. Det kan vara särskilt oroande för gravida kvinnor, eftersom fostret är helt beroende av moderns sköldkörtelhormoner under graviditetens första månader, och en brist under graviditeten kan leda till minskade kognitiva funktioner hos barnet efter födseln.

– Resultaten visar på att vi inte kan fortsätta med att riskbedöma en kemikalie i taget. Vi har alla en cocktail av hormonstörande kemikalier i vårt blod och vi behöver få klarhet i vad det betyder för kommande generationer, säger Jana Weiss.

Studien:

Transthyretin-Binding Activity of Complex Mixtures Representing the Composition of Thyroid-Hormone Disrupting Contaminants in House Dust and Human Serum. Environmental Health Perspectives.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera