Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En studie från Stockholms universitet har nu slagit fast det man tidigare misstänkte, nämligen att de höga halter av bromerande flamskyddsmedel som har uppmätts hos katter kommer från dammet i våra hem.

Studien har publicerats i tidskriften Environmental Science & Technology och visar att katter exponeras för kemikalier via dammet i våra hem. Det är kemikalier som bland annat finns i elektronik och möbler och som kan påverka vår hälsa negativt.

Det är första gången som det här sambandet har kunnat beläggas. I en tidigare studie har forskarna visat att bromerade flamskyddsmedel fanns i högre halter i blodet hos katter som hade utvecklat Feline hypertyreos (struma hos katter) jämfört med friska katter.

Nu har nya mätningar gjorts på friska katter för att etablera damm som exponeringsväg. Där har man använt parade prov från samma hushåll, det vill säga dammproverna från de hushåll där katterna lever togs vid samma tidpunkt som blodproverna från katterna.

Katterna i studien mest inomhus
– Genom att ta parade prover har vi större kontroll på miljön som katterna lever i. Dessutom spenderade katterna i studien majoriteten av sin tid inomhus så luft och damm där förväntas bidra mer än utomhusmiljön, säger Jana Weiss vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

Resultaten är mycket intressanta eftersom att små barn som gärna slickar och stoppar allting i munnen har liknande exponering som katter har för de kemikalier som har hittats i dammet.

– De bromerande flamskyddsmedlen som har uppmätts hos katterna är kända hormonstörare och det är speciellt allvarligt när små barn får i sig de här ämnena eftersom att en exponering under utvecklingsfasen kan få konsekvenser senare i livet, såsom sköldkörtelsjukdomar säger Jana Weiss.

Bromerande flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel tillsätts textiler, möbler och elektrisk och elektronisk utrustning för att förhindra att material börjar brinna. Många av de bromerade flamskyddsmedlen har visat sig vara hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande och är därför förbjudna i till exempel elektriska och elektroniska varor. De är dock extremt långlivade och kan läcka ut från produkterna många år efter att de har producerats och till sist hamna i vårt damm.

Om studien: Forskarna tog blodprover från katterna och samlade damm i barnens rum, de vuxnas sovrum och från vardagsrummen. Proverna analyserades sedan för bromerade och klorerade föroreningar och man fann både sådana som används fortfarande och sådana som har fasats ut sedan årtionden.

Artikeln: Cats’ Internal Exposure to Selected Brominated Flame Retardants and Organochlorines Correlated to House Dust and Cat Food

Om forskningsprojektet: Studien är en del av ett pågående projekt som heter MiSSE (Mixture Assessment of Endocrine Disrupting Compounds). Projektet har som mål att identifiera och utvärdera den blandning av hormonstörande ämnen vi har i vår inomhusmiljö. Projektet kommer att ha en slutkonferens i Stockholm den 29 november 2017 där alla resultat ska presenteras och diskuteras.

Kontakt: Jana Weiss, vetenskaplig koordinator i MiSSE-projektet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet, e-post jana.weiss@aces.su.se. Mejla så ringer Jana Weiss upp, är det mycket bråttom kontakta presstjänsten på 08-16 40 90.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera