En jordhumla pollinerar rödklöver. Bild: Maj Rundlöf
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Debatten om växtskyddsmedel som innehåller så kallade neonikotinoider bör nyanseras. Det anser forskare vid Lunds universitet och SLU. Medlet kan faktiskt vara gynnsamt för humlor och pollinering.

Neonikotinoider är ett ämne som länge använts som insektsmedel. Några av dem är numera förbjudna eftersom de haft negativ verkan på bin. Andra neonikotinoider, som tiakloprid, används fortfarande.

I en fältstudie har forskarna Maj Rundlöf, Lunds universitet, och Ola Lundin, SLU, funnit att tiakloprid inte har någon observerbar negativ påverkan på humlor, en viktig pollinatör inom överfamiljen bin. När växtskyddsmedlet användes på fält med rödklöver i Skåne kontrollerades skadeinsekterna effektivt – samtidigt som fler humlor kom på besök och pollinerade grödan.

Två klöverspetsvivlar parar sig och lägger ägg i ett blomhuvud. Vivellarverna orsakar stor skada genom att äta upp frön och fröämnen. Bild: Maj Rundlöf

Undersökningen visade också att humlesamhällen i närheten av tiaklopridbehandlade rödklöverfält växte sig större jämfört med humlesamhällen i landskap som saknade rödklöverfält.

Alla neonikotinoider är inte skadliga för pollinatörer

Studien indikerar därmed att vissa neonikotinoider som fortfarande är tillåtna inom EU faktiskt skulle kunna gynna humlorna istället för att skada dem. Risken är låg för direkt påverkan på humlorna, samtidigt som tiakloprid skyddar de blommande fälten där humlorna hämtar sin föda.

– Vår studie visar att neonikotinoider inte bör behandlas som en homogen grupp när växtskyddsmedel riskvärderas. Det finns medel som inte synbart skadar humlor, säger Maj Rundlöf.

Neonikotinoider är en typ av växtskyddsmedel som används mot insekter. Det neuroaktiva insektsmedlet är kemiskt likt nikotin. Neonikotinoider har använts bland annat för utsädesbetning vid rapsodling och sockerbetsodlingen, det vill säga behandling av fröna före sådd för att inte jordlevande insekter ska skada groddplantan.

Källa: SLU, Wikipedia

Sedan den 1 december 2013 råder förbud inom EU mot användning av tre neonikotinoider i blommande fält. Förbudet avser klotianidin, imidakloprid och tiametoxam. Anledningen till förbudet är att ämnena konstaterats skadliga för bin. Våren 2018 skärpte EU förbudet, numera får växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena bara användas i permanenta växthus.

Om även den nu undersökta neonikotinoiden tiakloprid går samma öde till mötes skulle det kunna leda till negativa konsekvenser för humlor, enligt Maj Rundlöf.

Förbud kan leda till färre humlor

– Om det här effektiva medlet skulle försvinna från marknaden utan att det finns ett fullgott alternativ så skulle lantbrukare förmodligen odla mindre areal rödklöver till frö och då blir det mindre mat till humlorna, säger hon.

Film med Maj Rundlöf: The use of certain neonicotinoids could benefit bumblebees (1,56)

Tiakloprid finns på EU:s lista över ämnen man vill ersätta. Det innebär att tiakloprid kan komma att förbjudas. Anledningen är att ämnet har visat sig ha hormonstörande egenskaper. Tiakloprid är godkänt av EU till och med april 2020, då en ny prövning görs. Maj Rundlöf hoppas dock att framtida undersökningar kan bygga på resultat från den här studien.

– Vår undersökning nyanserar bilden av neonikotinoider. Resultaten öppnar för att det kan finnas alternativ inom gruppen neonikotinoider som inte har några misstänkta hormonstörande egenskaper och som kan användas för att effektivt bekämpa skadeinsekter, samtidigt som de är acceptabla både för pollinatörer och människor, säger Maj Rundlöf.

Vetenskaplig artikel:

Can Costs of Pesticide Exposure for Bumblebees Be Balanced by Benefits from a Mass-Flowering Crop? Environmental Science & Technology

Kontakt:

Maj Rundlöf, forskare, Biologiska institutionen, Lunds universitet, maj.rundlof@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera