Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Systematiserade 20-minuterskontroller som sprids i tid och rum, samtidigt som polisen berättar om kontrollerna i bland annat sociala medier har förutsättningar att ändra trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott, visar en utvärdering av ett försök vid Polisregion Mitt.

Utvärderingenfrån VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut visar förbättring totalt sett, på så kallad subjektiv upptäcktsrisk, det vill säga trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott. Men metoden som testats vid Polisregion Mitt har många fördelar, menar forskarna.

– Vi tror att den kan leda till att den subjektiva upptäcktsrisken ökar på sikt. Men då behöver antal kontroller öka ytterligare och kommunikationen nå ut till fler än idag, säger Åsa Forsman, vid VTI.

Det nya sättet att genomföra nykterhetskontroller bygger alltså på systematiserade 20-minuterskontroller som sprids i tid och rum, i enlighet med forskning från Australien. Samtidigt har polisen berättat om kontrollerna i bland annat sociala medier. Syftet har varit att öka effektiviteten i nykterhetskontrollerna och även öka den så kallade subjektiva upptäcktsrisken.

Fler utandningsprover

Utvärderingen av VTI har skett genom att sammanställa data om kontroller och data om inlägg i sociala medier, genomföra en enkätstudie bland trafikanter i försöksområdet och i ett kontrollområde samt genom att inhämta polisens erfarenheter.

Resultaten från utvärderingen visar att poliserna som deltog i försöket ser positivt på det förändrade sättet att genomföra och berätta om nykterhetskontroller. Det totala antalet utandningsprov var också högre under försöksperioden än innan, men inget av lokalpolisområdena kom upp i önskat antal kontroller per vecka.

Enkätstudien visar att den subjektiva upptäcktsrisken är högre hos den som själv blivit stoppad i en kontroll eller känner till någon annan som blivit stoppad. Den är också högre hos de som ofta sett inlägg i sociala medier om poliskontroller.

Polisregion Mitt är också positiva till det nya sättet att genomföra och kommunicera nykterhetskontroller.

Ökad förståelse för kontroller

– Vi ser att det kan leda till ökad förståelse och motivation för trafiksäkerhetsarbetet och att det är ett resurseffektivt arbetssätt med nykterhetskontroller, säger Maida Klasson, polisens projektledare för undersökningen.

– När polisen kommit upp till rätt antal nykterhetskontroller enligt plan bör därför en ny mätning av upptäcktsrisken göras.

En rapport om utvärderingen kommer att publiceras under hösten 2019.

Kontakt:

Åsa Forsman, senior forskare VTI, asa.forsman@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera