Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tidig upptäckt av Alzheimer gör att man genom en förändrad livsstil kan hålla sig frisk längre. Med hjälp av en ny app kan man tidigt göra en bedömning om man befinner sig i riskzonen för att utveckla Alzheimer eller demens.

Det finns mycket att vinna på att skjuta upp de allvarliga symptomen för demens, Alzheimer och andra kognitiva nedsättningar. Forskning visar att om sjukdomarnas debut skjuts upp i fem år besparar det den genomsnittliga patienten hälften av lidandet sjukdomarna medför. Samtidigt halveras samhällets kostnader.

– Med appen Dementia Risk Tool kan vem som helst testa om de befinner sig i riskzonen, säger Mattias Jacobsson forskare på RISE, som tagit fram appen i samarbete med Karolinska Institutet och EIT.

Efter att användaren svarat på frågor om ålder, kön, utbildningsnivå, längd, vikt, motionsvanor, blodtryck och kolesterolhalt ger appen en bedömning i procent av hur stor risken är att användaren ska utveckla en demenssjukdom inom 20 år.

Bygger på statistik

– Bedömningen bygger på data från kliniska studier där man följt medelålders personer i 20 år och tittat på demens, levnadsvanor med mera. Därför kan man vara säker på att riskerna som bedöms är verkliga, berättar Mattias Jacobsson.

Appen tar dock inte hänsyn till genetiska faktorer. Det betyder att appen i vissa fall kan ge en för hög riskfaktor, å andra sidan kan de som får en låg riskfaktor känna sig lugna.

Ett mål med appen Dementia Risk Tool är att ge användarna kunskap att ta med sig om de behöver kontakta vården, och att så många som möjligt tar kontakt i tid. Bland de som misstänker att de drabbats av någon form av kognitiv nedsättning tar det idag i genomsnitt två år innan de söker vård.

– Då befinner sig en tredjedel i en tidig fas och skulle ha möjlighet att påverka sjukdomsförloppet, en tredjedel är på gränsen till att få tydliga symtom. Medan den sista tredjedelen redan har en långt utvecklad sjukdom. Deras hopp är att det snart ska finnas mediciner, säger Mattias Jacobsson.

Appen:

Appen Dementia Risk Tool finns nu tillgänglig som prototyp (i Google Play och Apples Appstore) och är framtagen av RISE, Karolinska Institutet och tillsammans med EU-finansierade EIT (European Institute of Innovation and Technology)

Kontakt:

Mattias Jacobsson, forskare på RISE, mattias.jacobsson@ri.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera