Tema

Små fiskar växer snabbare i uppvärmt vatten

Liten – men inte stor fisk – växer allt snabbare i varmare vatten. Det visar data från den så kallade biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk, där utsläpp av kylvatten värmer upp havsmiljön.
– Sjön fungerar lite som en tidsmaskin där vi har kunnat studera tillväxt i en uppvärmd men i övrigt naturlig miljö över många generationer, säger Magnus Huss, forskare vid SLU.

De pågående klimatförändringarna gör att våra hav blir allt varmare. Det påverkar fiskens tillväxt. Studien från Sveriges lantbruksuniversitet visar att uppvärmningen gör att liten – men inte stor – fisk växer allt snabbare över tid.

Biotestsjön är ett inhägnat havsområde som varit uppvärmt av kylvatten från Forsmarks kärnkraftverk sedan 1980. I biotestsjön är vattnet alltid mellan några och upp till tio grader varmare än i det omgivande havet.

Provfiske har bedrivits i det uppvärmda området, samt i ett intilliggande havsområde med normal temperatur, sedan 1970-talet. En del av fisken har sparats för analyser av ålder och tillväxt, och det materialet har nu sammanställts och analyserats av en grupp forskare på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Studien visar hur fiskars kroppstillväxt kan komma att förändras i ett varmare klimat.

Växer snabbare i kylvattnet

– Biotestsjön fungerar lite som en tidsmaskin där vi har kunnat studera tillväxt i en unik uppvärmd men i övrigt naturlig miljö över många generationer. Det gör att vi bättre kan förstå och förutsäga hur en fortsatt uppvärmning av våra vatten kan påverka fiskars kroppstillväxt, säger Magnus Huss, forskare och huvudförfattare till studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology.

Forskarna fann att liten abborre växte snabbare i det uppvärmda havsområdet, men också att denna respons på uppvärmning skedde gradvis över många generationer. Även äldre abborrar var större efter en längre tids uppvärmning jämfört med abborrar i det normalvarma referensområdet, men detta berodde på att de växt snabbt tidigt i livet. Tillväxten hos större och äldre abborrar påverkades inte av vattentemperaturen.

– En konsekvens av att uppvärmning gynnar liten fisk, särskilt i kombination med att dödlighet hos stor fisk ofta är högre i varma vatten, är att vi i många fall kan förvänta oss ett skifte mot fler små individer i framtiden. Det kan påverka såväl interaktioner med andra organismer som produktion av fisk och fiskets fångster, säger Magnus Huss.

Vetenskaplig artikel:

Experimental evidence of gradual size‐dependent shifts in body size and growth of fish in response to warming, Global Change Biology

Kontakt:

Magnus Huss, forskare Institutionen för akvatiska resurser, SLU
magnus.huss@slu.se

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Små fiskar växer snabbare i uppvärmt vatten

 lästid ~ 2 min