Artikel från Uppsala universitet

Män med allvarlig prostatacancer som i övrigt är friska kan ha stor nytta av operation. Men många som fått en diagnos behöver inte opereras. Det är forskarnas slutsatser efter att under 29 år ha följt en stor grupp skandinaviska män med prostatacancer.

Forskningsresultaten som nu presenteras redogör för uppföljningen efter 29 år av den skandinaviska studien, Scandinavian Prostate Cancer Group – study number four (SPCG-4) som undersökt nyttan med operation vid prostatacancer. Studien omfattade 695 män som lottades mellan operation och endast symtomstyrd behandling. Resultaten publiceras i The New England Journal of Medicine.

Majoriteten dog av andra orsaker

Männen i studien diagnostiserades mellan 1989 och 1999 och endast ett fåtal (12 procent) var tidigt upptäckta med prostatacancerspecifikt antigen (PSA). Studien gjordes således under perioden alldeles innan PSA-testning började användas i stor omfattning i Skandinavien.

Efter 29 års uppföljning hade 80 procent av männen avlidit varav 32 procent till följd av prostatacancer. Det var 71 män i operationsgruppen som avled av prostatacancer jämfört med 110 i gruppen som endast fick symtomstyrd behandling. Studien visade att 12 procent av de som opererats räddats från att avlida i prostatacancer, att 19 procent hade en obotlig cancer medan majoriteten av männen avlidit av andra orsaker. Studien visade att de opererade männen levde i genomsnitt 2,9 år längre än männen som endast fick symtomstyrd behandling.

Fler med prostatacancer bör följas aktivt

Studien visar att i övrigt friska män, med allvarlig prostatacancer begränsad till prostatakörteln kan ha stor nytta av operation. Samtidigt såg man också att många män trots en prostatacancerdiagnos aldrig under sin livstid fick ett allvarligt återfall eller avled av prostatacancer. Den rätta balansen mellan nyttan av operation å ena sidan och dess biverkningar å den andra är således kritisk att hitta för att behandlingen skall vara till bäst hjälp för män med prostatacancer.

Med hjälp av PSA diagnostiseras idag många män med prostatacancer som inte någonsin kommer utveckla allvarliga eller livshotande symptom. Jämfört med 1990-talet bör därför fler män med prostatacancer idag följas aktivt och behandlas endast vid tecken på allvarlig cancer.

Artikeln:

Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Prostate Cancer — 29-Year Follow-up, N Engl J Med 2018;379:2319-29.

Kontakt:

Anna Bill-Axelsson, forskare vid Uppsala universitet och överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset, anna.bill.axelson@surgsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera