Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Överlevnaden för män med spridd prostatacancer har ökat med i snitt ett halvår. Det sammanfaller med att så kallad dubbelbehandling infördes i vården.

Dubbelbehandling innebär att patienter får både standardbehandling med hormoner, så kallad GnRH-behandling, och även cellgifter eller androgenreceptor-blockerare.

Forskning har tidigare kunnat visat att män som får den här behandlingen lever cirka ett är längre jämfört med patienter som enbart får hormonbehandling.

– Dubbelbehandling av män med nydiagnostiserad spridd prostatacancer infördes gradvis i Sverige efter att resultaten från de randomiserade studierna kom och dubbelbehandling rekommenderas nu i Nationella vårdprogrammet för prostatacancer, Vi ville se om förändringen i behandling av de här patienterna efterföljts av ökad överlevnad, säger forskaren Marcus Westerberg vid Uppsala universitet.

Överlevnaden ökar med ungefär sex månader

Med hjälp av Nationella prostatacancerregistret undersökte forskare alla män som diagnosticerades med metastaserad, det vill säga spridd, prostatacancer i Sverige mellan åren 2008 och 2020.

Resultaten visade att år 2016 fick bara en procent av alla män i detta stadium dubbelbehandling medan 40 procent fick den år 2020. Den största ökningen skedde bland män under 65 år. Minst var ökningen bland män över 80 år.

Studien visar också att genomsnittet för överlevnaden bland dessa män ökade från 2,7 år mellan 2008 och 2012 till 3,2 år under 2017–2020. Det motsvarar cirka ett halvt år.

Kopplas till ny behandling

Allra mest ökade överlevnaden bland män under 80 år. I analysen tog forskarna även hänsyn till ålder och andra sjukdomar.

– Även om man ska vara försiktig när man tolkar våra resultat så fann vi ett tydligt tidssamband mellan introduktionen av dubbelbehandling och förbättrad överlevnad. Studien antyder att behandling som givit goda resultat i randomiserade studier också ger resultat på populationsnivå när de införs i rutinsjukvård, säger Marcus Westerberg.

Studien har gjorts av forskare vid Uppsala universitet och San Raffaele-sjukhuset i Milano, Italien.

Fakta om Nationella prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret (NPCR) startades 1998 och omfattar ungefär 95 procent av alla nya prostatacancerfall. Uppgifterna innehåller en noggrann beskrivning av sjukdomen, vilken behandling mannen fått, på vilket sjukhus och vilken läkare som opererat. Det yttersta syftet med NPCR:s verksamhet är att alla män med prostatacancer ska få rätt behandling i rätt tid oavsett bostadsort.

Vetenskaplig studie

Survival trend in men with de novo metastatic prostate cancer after the introduction of doublet therapy. Nationwide population-based cohort study, Jama network open.

Kontakt:

Marcus Westerberg, forskare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, marcus.westerberg@uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera