Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En stor hälsoundersökning i Västerbotten följer barn från graviditet och födelse till sju års ålder. Nu fyller de första barnen ett och ett halvt år och det är dags för en kontroll – som kan bidra till forskning för att förebygga att sjukdomar utvecklas.

– I den här åldern debuterar ofta allergier. Vi ska därför mäta om barnet har antikroppar i blodet mot allergiframkallande ämnen, säger docent Christina West, huvudansvarig för astma- och allergiforskningen i projektet Northpop, och även medicinskt ansvarig barnläkare i Västerbotten för barn och ungdomar med allergiska sjukdomar.

Svaret i blodprovet bedöms sedan i relation till de allergiska symtom som barnet har. Vissa barn som har allergi-antikroppar i blodet utvecklar ändå ingen allergi, utan kroppens immunsystem tycks istället lära sig att tåla de ämnen som antikropparna har bildats mot.

– Intressant nog verkar den bakteriella sammansättningen i magtarmkanalen ha stor betydelse för om kroppen ska lära sig att tåla mat och ämnen i luften som exempelvis pollen. Den verkar även kunna kopplas till risken att drabbas av moderna livsstilssjukdomar som övervikt och fetma. Målet är att utveckla förebyggande metoder så att barnen inte insjuknar, säger Christina West.

Alla Västerbottens blivande barnfamiljer erbjuds att delta i projektet Northpop, från ultraljudsundersökningen i början på graviditeten fram till dess att barnet fyller sju år. I studien, som startade 2016, undersöks risk- och friskfaktorer både genom provtagning och genom att föräldrarna svarar på frågor om levnadsvanor, miljö och om barnens hälsa. Andra riskfaktorer som studeras är brist på D-vitamin, jod eller folsyra under graviditeten.

1 600 familjer i hälsoprojektet
Projektet Northpop drivs gemensamt av forskare vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Deltagandet är frivilligt. Sedan starten 2016 har 1 600 familjer gått med i Northpop.

Projektet syftar till att ge underlag till medicinsk forskning kring hur man ska kunna förebygga sjukdomar som astma, allergier, fetma och ADHD.

– Det är ett spännande projekt som ger unika forskningsmöjligheter. Vi märker en stor entusiasm hos de deltagande familjerna och även hos vårdpersonal och forskare. Antalet familjer i studien fortsätter att växa. Vårt mål är 10 000 familjer, säger professor Magnus Domellöf, barnläkare och huvudansvarig för projektet.

Kontakt:
Christina West, docent och barnläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet. Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, christina.west@umu.se, 090-785 22 16

Magnus Domellöf, professor och barnläkareInstitutione, n för klinisk vetenskap, Umeå universitet. Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, magnus.domellof@umu.se, 090-785 21 28

Richard Lundberg, Projektkoordinator, Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för pediatrik, Umeå universitet, info@northpop.se,  090-785 21 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera