Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

SLU Aquas provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att den invasiva främmande arten svartmunnad smörbult fortsätter att öka kraftigt. När provfisket avslutades hade fler än 1800 svartmunnade smörbultar fångats totalt i år, vilket är mer än sex gånger så många som vid fjolårets fiske.

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) utför varje år provfisken för att undersöka fiskbestånden både längs kusten, i hav, sjöar och vattendrag.

Provfisket med nätlänkar i Muskö är en del av den svenska övervakningen av kustfisk. Tack vare övervakningen kan man både följa utvecklingen av fisksamhället och upptäcka när nya arter etablerar sig.

Kustfiskövervakningen finansieras övergripande av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). I vissa områden delas kostnaden mellan HaV och länsstyrelsen.

Näten fulla av smörbultar
– 2013 fick vi för första gången svartmunnad smörbult vid provfisket i Muskö och sedan dess har antalet ökat närmast exponentiellt. Men trots att vi väntat oss fler svartmunnade smörbultar blev vi faktiskt lite förbluffade när vi i år drog upp näten och de var helt fulla av smörbultar, säger Susanne Tärnlund, forskningsassistent vid SLU Aquas kustlaboratorium som genomfört provfisket tillsammans med Mikael Pettersson.

Smörbult med ursprung i Kaspiska havet

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) är en fisk i familjen smörbultar.
Som vuxen är den mellan 10-25 centimeter lång. Den har ett kraftigt huvud och har oftast en karakteristisk svart fläck på främre ryggfenan. Färgen är fläckigt gulgråbrun och under lekperioden blir hanen svart.
Den svartmunnade smörbulten kommer ursprungligen från området kring Kaspiska havet. Därifrån har den spridit sig till stora delar av Europa och Nordamerika, troligen via fartygens barlastvatten. Det finns också en möjlighet att arten kan spridas genom att befruktad rom sätts fast på skrov, linor etcetera och på detta sätt förflyttas.

2013 fångades en svartmunnad smörbult i Muskö, 2014; två stycken, 2015; 61 stycken och 2016; 297 stycken. I år fångades totalt 1835 stycken.

– Den snabba ökningen är oroande, men vi är egentligen inte förvånade. Så här har det sett ut på flera andra ställen i Östersjön där arten fått fäste. Den svartmunnade smörbulten har flera egenskaper som gör att den snabbt ökar i antal när den väl etablerat sig i ett område. Arten klarar skiftande temperaturer och låga syrehalter. Den blir könsmogen tidigt, kan leka vid flera tillfällen per år och fortplantar sig dessutom i både salt- och sötvatten, säger Ann-Britt Florin, forskare vid SLU Aquas kustlaboratorium.

Andra arter kan trängas undan
Svartmunnad smörbult har också fångats av SLU Aqua i provfisken i Bråviken norr om Oskarshamn, och i Torhamn i Karlskrona skärgård. I provfisket i Torhamn som ingår i den nationella övervakningen av kustfisk ses också en ökning men den är inte alls lika kraftig som i Muskö.

Vid årets provfiske vid Muskö var den svartmunnade smörbulten den vanligaste arten. Näst vanligast var skrubbskädda, följd av torsk. 2016 var skrubbskäddan den vanligaste arten, men den fångade även då i ungefär samma antal som i årets fiske. För att kunna uttala sig om förändringar i fisksamhället på en plats behöver man dock titta på provfiskets totalfångst år för år under en längre tidsperiod.

Rapportera fångster!
Om du fångar vad du misstänker är en svartmunnad smörbult så hjälp oss i arbetet att följa hur arten sprider sig. Det gör du genom att rapportera den i Rappen eller direkt till Artportalen.

– Vi vet ännu inte säkert vilka konsekvenser som etableringen av svartmunnad smörbult kommer att få för fisksamhället längs svenska kusten på sikt. I värsta fall kan det innebära att andra bottenlevande arter som tånglake och skrubbskädda trängs undan, säger Ann-Britt Florin.

Kan finnas positiva effekter
Den svartmunnade smörbulten kan äta upp rommen för kustlekande fiskarter, och beta ner musselbankar, men samtidigt kan den också själv bli föda för andra fiskar. Risken finns att den blir så vanlig att fiske efter andra arter försvåras. Men även här finns en möjlig positiv effekt.

– I Polen, Lettland och Litauen som är några av de andra länder i Östersjön där svartmunnad smörbult också har etablerat sig så fiskas den numera antingen kommersiellt eller i fritidsfisket. Det är inte omöjligt att den kan bli en resurs också här i Sverige, säger Ann-Britt Florin.

Att utrota den svartmunnade smörbulten när den väl etablerat sig är princip omöjligt, men det går att begränsa spridningen. SLU Aqua och Enetjärn Natur har på uppdrag av HaV arbetat fram ett hanteringsprogram för svartmunnad smörbult som väntas gå ut på remiss under hösten.

– Arten sprids framförallt med människans hjälp och fartygstrafik är den främsta orsaken. Störst effekt skulle rening av fartygens barlastvatten troligen få men införande av båttvätt i synnerhet när man flyttar båten från kust till inlandsvatten skulle också kunna begränsa spridningen. Att stärka rovfiskbestånden skulle troligen även det minska risken för etablering i nya områden, säger Ann-Britt Florin.

Kontakt:
Ann-Britt Florin, forskare, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), Kustlaboratoriet, SLU, ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22
Susanne Tärnlund, forskningsassistent, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), Kustlaboratoriet, SLU, susanne.tarnlund@slu.se, 010-478 41 51

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera