Vandrarmussla (Dreissena polymorpha). Foto: WikiMedia
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i svenska vatten. Snart kommer den invasiva fiskarten troligen också att etablera sig i Mälaren, vilket bland annat får konsekvenser för fiskens huvudföda: musslor och snäckor.

Sveriges lantbruksuniversitet ska nu studera hur den svartmunnade smörbultens etablering påverkar förekomsten av dessa blötdjur.

Svartmunnad smörbult är en invasiv art som ursprungligen kommer från Kaspiska havet och Svarta havet. Arten upptäcktes för första gången i Sverige 2008, i Karlskrona skärgård. Sedan dess har den snabbt spridit sig. Vid SLU Aquas provfisken vid Muskö utanför Nynäshamn fångades förra året fem gånger så många smörbultar som föregående år. Arten förekommer också strax utanför Mälarens mynning, vid Mörkö och i Bråviken.

– Det är bara en tidsfråga innan svartmunnad smörbult dyker upp i Mälaren, men eftersom den inte förekommer där ännu har vi nu en unik möjlighet att studera vad som händer med ekosystemet när en ny art etablerar sig, säger Patrik Bohman, forskningsassistent på institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua).

Mindre musslor närmare Mörbyfjärden
I ett nystartat projekt, ska SLU Aqua studera hur förekomsten av vandrarmusslor och stormusslor påverkas när den svartmunnade smörbulten etablerar sig i sjön. SLU Aqua kommer bland annat att genomföra så kallade koloniseringsförsök, där man undersöker hur frisimmande mussellarver sätter sig fast på (koloniserar) kakelplattor som fästs på snören i vattenmassan. Artsammansättning, täthet och storleksfördelning ska studeras med hjälp av video- och dykinventeringar.

– Idag finns inte något övervakningsprogram för musslor i Mälaren, så de här undersökningarna kommer att ge oss en bättre uppfattning av vilka arter av musslor och snäckor som förekommer och deras antal och storleksfördelning, säger Patrik Bohman. Med hjälp av video som sänks ner i vattnet ska vi även filma och få en uppfattning om musslor som befinner sig på större djup.

Under 2016 genomförde SLU Aqua dykningar på tolv olika platser i östra Mälaren, från Ekoln i norr till Mörbyfjärden i söder. Då upptäcktes att vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) kraftigt gått tillbaka i östra Mälaren.

– Ju närmre Mörbyfjärden, desto glesare var bestånden av vandrarmusslan. Detta innebär alltså att vissa delar av Mälaren har drabbats hårdare av en eventuell nedgång hos vandrarmusslan, men vi känner ännu inte till orsaken till de minskade tätheterna. Det hoppas vi också få svar på genom det här projektet, säger Patrik Bohman.

Inom projektet planerar SLU Aqua även samarbete med Norrköpings kommun och Sigtuna Naturskola.

Kontakt: Patrik Bohman, forskningsassistent, Institutionen för akvatiska resurser, SLU patrik.bohman@slu.se, 010- 478 42 17

Läs mer: SLU-projektet Musslor i Mälaren

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera