Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En speciell metod av masspektrometri som vanligen används för att analysera datachips, lack och metaller har förfinats vid Göteborgs universitet så att forskare bättre kan avgöra vilka celler i kroppen som är skadliga.

− Metoden kan få betydelse för exempelvis framtida analyser av bröstcancervävnad, säger doktoranden Tina Angerer.

Tekniken bakom metoden innebär att molekyler och atomer frigörs när en projektil av gas träffar en provyta av vävnad. Dessa kan sedan identifieras med så kallad masspektrometri. Processen upprepas många gånger tills hela provets yta har analyserats och Tina Angerer och hennes forskarkollegor fått en ”kemisk karta” över området.

Används för analyser inom industrin
Vanligen används metoden för att analysera oorganiska prov som exempelvis datachips, lack, rost, halvledare eller metaller. Tekniken är då destruktiv och förstör mycket av informationen. Men Göteborgs universitet har ett unikt instrument som är optimerad för organiska och biologiska prov som till exempel vävnadsprov eller cellprover.

− Det speciella är att ”bombarderingen” från vårt instrument är mjukare så att stora molekyler kan analyseras samtidigt som de kemiska bilder vi tar fortfarandre har en bra upplösning, säger Tina Angerer.

Lipider spelar en nyckelroll för cellen
Bland de prov som studerats finns cancervävnad och forskarna har i synnerhet riktat in sig på lipider. Lipider består av fettsyror som är intressanta att studera eftersom de bygger upp cellen och skyddar den mot miljön. Lipider kan förändras snabbt och avslöja om det finns problem i cellen.

Medan de flesta celler i kroppen bygger sina lipider från fettsyror som redan finns i maten, så visar Tina Angerers resultat med masspektrometri att cancerceller själva bygger sina fettsyror från olika sorters socker, men också lite från fett och protein.

Forskare har länge vetat att cancerceller förbrukar mycket socker och har spekulerat i att cancercellerna skapar sina egna fettsyror, men saknat bevis.

Självbyggda fettsyror runt cancerceller
− Vi har kunnat visa att fettsyror från maten finns runtomkring cancervävnaden och i friska celler, men att det i cancercellerna finns i stort sett bara självbyggda fettsyror. Det betyder att cancercellerna kan växa och bli fler så länge de får tillräckligt med socker, och det är en anledning till varför de är så farliga.

Den förfinade metoden med masspektrometri avslöjade också att området där cancertumören fanns hade olika lipidprofiler.

− De skillnaderna kan vara en anledning till varför det är så svårt att hitta en terapi som fungerar mot alla cancerceller. Lipiderna är en av flera nycklar till förståelsen för cancer samtidigt som det behövs mer forskning för att kunna utveckla bättre terapier, säger Tina Angerer.

Avhandlingen: Interrogation of Biological Samples by ToF-SIMS Using New Primary Ion Beams and Sample Preparation Methods

Kontakt: Tina Angerer vid institutionen för kemi och molekylärbiologi tina.angerer@gu.se, TinaBerandette.Angerer@gmail.comMobil: 0739-44 88 29

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera