Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De växande sälbestånden i Sverige hotar kustfisket och skapar en konflikt om fisken. Den konflikten kan minskas genom utveckling av selektiva och sälsäkra fiskeredskap, som smart konstruerade burar som fångar torsk men minimerar skador av säl.

– Det är viktigt att konstruera burarna så att inte sälen blir så intresserad av fisken och att den inte kan skada buren. Om ingångarna dessutom förses med en liten nätstrut kan fångsten ökas. För även om färre fiskar simmar in i buren om där finns en strut i ingången, så hindrar struten effektivt fisk från att simma ut igen, säger Peter Ljungberg, forskningsassistent på institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Beteendestudier på torsk vid burarna har även visat att stora burar och flera ingångar kan ge större fiskfångster.

Fisket på randen till kollaps
Program Sälar och Fiske vid SLU Aqua:s kustlaboratorium arbetar sedan 90-talet med att utveckla redskap som kan användas i samvaro med säl. Forskare Sara Königson har arbetat med både redskapsutveckling samt säl- och fiskekonflikten i mer än 15 år inom programmet.

– Det svenska kustfisket står på randen till kollaps genom att de ökande sälbestånden längs hela svenska kusten skapar en konflikt med fisket. Den mest hållbara lösningen är att aktivt utveckla alternativa fiskeredskap som både är sälsäkra men även selektiva i sin fångst, säger Sara Königson.

Konflikterna mellan säl och fiske handlar både om förlust av fisk och om kostnader för förstörda redskap. Det beräknas att sälen kostar det ekonomiskt svaga kustfisket minst 50 miljoner kronor per år. Eftersom det svenska kustnära fisket är både ekonomiskt och kulturellt viktigt krävs alternativa redskap.

Garnfisket värst drabbat
Ett fiske som är speciellt hårt drabbat av denna konflikt är garnfisket efter torsk i Östersjön. Rapporter till loggboken visar att det vid över 30 procent av alla fisketillfällen rapporterades sälskador på garnfiske efter torsk, för krokfiske var det närmare 50 procent.

Dessutom tar sälen många torskar från näten utan att det blir rester kvar så siffrorna är en underskattning. Program Sälar och Fiske har därför under de senaste åren bland annat fokuserat på betade burar som kan fånga torsk samtidigt som de minimerar skador från säl.

– Även om arbetet med sälsäkra burar kommit långt så finns det arbete kvar innan burar är kommersiellt brukbara. Det är mycket som måste fungera för att ett redskap ska kunna vara en ersättning till etablerade redskap. Just nu arbetar vi vidare bland annat med hur hanteringen av burar ombord ska bli smidigare för fiskarna, säger Peter Ljungberg.

I den nyaste upplagan av den vetenskapliga tidskriften Journal of Ocean Technology, ett specialnummer om betade fiskeredskap, publiceras tre artiklar från forskningsgruppen Sälar och Fiske.

Artiklarna finns att läsa på tidskriftens hemsida; www.thejot.net

Mer om forskningsprogrammet:

Program Sälar och Fiskes webbplats

Kontakt:

Peter Ljungberg, forskningsassistent, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, peter.ljungberg@slu.se, tel. 010-478 41 72
Sara Königson, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, sara.konigson@slu.se, tel. 010-478 41 34

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera