Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att köra bil och prata i mobil samtidigt är ingen bra idé. När vi är upptagna av en uppgift dämpar hjärnan aktiviteten i andra sinnen för att sortera bort distraktion. Vår hjärna klarar bara av att fokusera på ett sinne i taget.

– Hjärnan är så smart att den hjälper oss att koncentrera oss på det vi behöver göra. Samtidigt stänger den ute distraktioner som inte hör till uppgiften. Däremot klarar inte hjärnan av för många uppgifter, bara ett sinne är på topp åt gången. Att köra bil och samtidigt tala i telefonen är därför ingen bra idé, säger Jerker Rönnberg vid Linköpings universitet, professor i psykologi med inriktning mot handikappvetenskap.

Han och hans kollegor ville veta vad som händer i vår hjärna när vi är upptagna med en visuell uppgift. Som är fallet när exempelvis en elev ska skriva ett prov. Eller när vi kör bil. Forskarna ville också se vad som händer med koncentrationen om bakgrundsljuden ökar.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Human Neuroscience, deltog 32 studenter från Linköpings universitet. Studenterna fick en visuell uppgift att lösa, antingen i vila eller med störande pip i bakgrunden. Under tiden avbildades hjärnan med fMRI-kamera. Forskarna testade också arbetsminnets funktion med hjälp av bokstäver som studenterna skulle minnas.

Vi hör sämre när vi är fokuserade på en visuell uppgift
Resultatet visar att när vi utsätts för enbart ljud går hjärnans aktivitet i hörselbarken utan ansträngning. Men när hjärnan istället ställs inför en visuell uppgift, som ett skriftligt prov, minskar nervernas svar i hörselbarken och vi hör ljud sämre. Ökar svårighetsgraden i arbetsuppgiften, dämpas nervernas svar på ljud ännu mer. Hög kognitiv belastning i en visuell uppgift trycker alltså ned hörselintryck både i hjärnbarken samt de delar av hjärnan som bearbetar känslor, information som inte har något med uppgiften man löser att göra.

– Det här är grundforskning om hjärnans sätt att fungera som kan tas vidare på många olika sätt. I framtiden kan det vara viktig kunskap för hur hörapparater tas fram. Eller ligga till grund för forskning kring hur en hörselskada påverkar hur man löser visuella uppgifter, säger Jerker Rönnberg.

Förutom Jerker Rönnberg har studien utförts av Patrik Sörqvist, Högskolan i Gävle samt Örjan Dahlström och Thomas Karlsson från Linköpings universitet. Den har gjorts med finansiering av Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Kontakt:
Professor Jerker Rönnberg, 013-282107, jerker.ronnberg@liu.se

Publikation:
“Concentration: The neural Underpinnings of How Cognitive Load Shields Against Distraction.” Patrik Sörqvist, Örjan Dahlström, Thomas Karlsson och Jerker Rönnberg (2016). Frontiers in Human Neuroscience.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera