Tema

Östrogen från p-piller påverkar fiskar negativt

Hormon från preventivmedel förändrar fiskars gener vilket kan ge beteendeförändringar. Samtidigt saknar barnmorskor information om miljöeffekterna av hormonella preventivmedel som östrogen, vilken kan påverka preventivmedelsrådgivningen.

Hormonet ethinylestradiol (EE2) är ett aktivt ämne i många p-piller som påverkar vattenlevande organismer när det kommer ut som rester i vattendrag. I sin avhandling har Lina Nikoleris vid Lunds universitet undersökt hur fiskar påverkas av EE2.

Fiskar extra känsliga för östrogen
– Fiskarna påverkas redan vid låga koncentrationer av EE2 – både i beteende och genetiskt. Vi har sett att fiskarnas genbalans ändras och de får svårare att fånga föda. Tidigare studier visar att fiskarna också får problem med att föröka sig. Det kan leda till att en hel fiskpopulation försvinner och ge konsekvenser för hela ekosystem, säger Lina Nikoleris.

Fiskar har fler östrogenreceptorer än människor, vilket gör att de är extra känsliga för östrogen i vatten. I avhandlingen studeras tre olika fiskarter: lax, öring och mört, som är ekonomiskt viktiga fiskar och som finns i både sött och salt vatten.

Barnmorskorna har otillräcklig kunskap
Lina Nikoleris har också undersökt barnmorskors kunskap om miljöeffekterna av hormonella preventivmedel, vilken information de får och hur det påverkar deras rådgivning. Resultatet visar att barnmorskorna tycker att de inte har tillräcklig kunskap och att den information de får främst kommer från läkemedelsföretagen. Subventioneringssystemet för preventivmedel är svårt att överblicka och framför allt är det hormonella preventivmedel som ingår. Sammantaget gör det att kunskapen om hormonfria alternativ är sämre.

– Människans påverkan på miljön är en viktig fråga, därför vill jag inte bara titta på den ekologiska aspekten av hur fisken mår av hormoner utan se på hur vi använder hormonella preventivmedel. Tekniska lösningar räcker inte för att rena våra vatten – vi måste också se till att förskrivare och kvinnor får all information när de väljer preventivmedel, säger Lina Nikoleris.

Mer information:
Lina Nikoleris, doktorand i miljövetenskap, Lunds universitet, biologiska institutionen, Centrum för miljö- och klimatforskning
070-687 21 57, lina.nikoleris@biol.lu.se

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Östrogen från p-piller påverkar fiskar negativt

 lästid ~ 2 min