Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny metod visar på sätt att bromsa ett tidigt molekylärt förlopp i Alzheimers sjukdom. Den mot cancer verksamma läkemedelssubstansen bexaroten har i vetenskapliga försök visat sig kunna bromsa Alzheimers sjukdom på ett tidigt stadium. På sikt kan metoden leda fram till nya bromsmediciner.

Det är professor Sara Snogerup Linse vid Lunds universitet som utvecklat metoden som kan bromsa ett tidigt molekylärt förlopp i Alzheimers sjukdom, tillsammans med kollegor vid universiteten i Cambridge och Groningen.

Forskarna visar också att den verksamma läkemedelssubstansen mot cancer, bexaroten, kan bromsa uppkomsten av plack och minska mängden nervcellsdödande former.

Ny kunskap om förloppet
Att hitta ämnen som slår ut hela det molekylära förloppet utan att veta hur processen går till är oerhört svårt. Trots detta har de flesta liknande forskningsprojekt arbetat på det sättet fram till nu.

– Det nya är att vi först har skaffat kunskap om vilka delsteg som ingår i förloppet och sedan letar efter ämnen som slår ut specifika delsteg, säger Sara Snogerup Linse.

Det är det så kallade amyloid-beta proteinet som klumpar ihop sig på oönskat sätt till små och stora ansamlingar. De stora ansamlingarna kan man se i hjärnan på Alzheimerpatienter, men det är de små som är farligast. Tidigare kände vetenskapen till ett första steg där de små ansamlingarna bildas.

Specifikt inriktade bromsar
– Vi har upptäckt ett andra kraftigt dominerande steg som genererar majoriteten av de farliga formerna. Vår metod gör det möjligt att hitta ämnen som reducerar båda dessa steg. Om man arbetar blint utan att veta hur processen går till är risken att man istället hittar bromsande ämnen som enbart reducerar tillväxten från små till stora ansamlingar, då ökar mängden av de små och farligaste formerna, säger Sara Snogerup Linse.

– En nytta kan vara att vår metod leder till upptäckt av ämnen som specifikt bromsar de delsteg som ger upphov till farliga former och nervcellsdöd.

Artikel: An anticancer drug suppresses the primary nucleation reaction that initiates the production of the toxic Aβ42 aggregates linked with Alzheimer’s disease. Science Advances.

För mer information: Sara Snogerup Linse, professor. Lunds universitet, kemiska institutionen. 046-222 82 46. sara.linse@biochemistry.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera