Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett läkemedel som används för att sluta röka har i en svensk studie även visat sig minska alkoholkonsumtionen hos personer med ett alkoholberoende. Forskarteamet har med goda resultat också testat en ny metod som på ett precist och objektivt sätt kan mäta hur mycket alkohol en individ dricker.

Forskargruppen har i tidigare försök på djur visat att alkohol, precis som nikotin, påverkar hjärnans belöningssystem genom att engagera nikotinreceptorer. Detta har lett forskarna till tesen att läkemedel mot rökning möjligen kan vara effektiva även mot alkoholberoende.

För att testa tesen använde forskarna ett läkemedel kallat Champix, som tillverkas av Pfizer och som är baserat på den aktiva substansen vareniklin. Studien utfördes i Göteborg, Stockholm och Malmö/Lund och inkluderade 160 försökspersoner med alkoholberoende som under 12 veckor fick antingen vareniklin eller placebo. Under studien dokumenterade de sin alkoholkonsumtion i en dagbok. Försökspersonerna kom på regelbundna besök och vid varje besök togs prover för att analysera markörer för alkoholkonsumtion.

25-30 procent lägre alkoholintag
Resultaten visar att individer med alkoholberoende som fick läkemedlet sänkte sin alkoholkonsumtion med mellan 25 och 30 procent jämfört med den grupp som fick placebo. Skillnaden var tydlig vid analys av alkoholmarkörer men inte när man tittade på dagboksanteckningar av alkoholkonsumtion.

Förutom de mest vanligt använda markörerna (CDT och GGT) använde forskarna alkoholmarkören Phosphatidylethanol (PEth), ett ämne som bara kan bara bildas om man har alkohol i blodet. PEth-testet, som utvecklats av forskare i Lund, är känsligt och kan mäta även små mängder av den alkohol man druckit under de senaste veckorna.

PEth-test mest effektivt
Vid jämförelse av PEth-halten i blodet med de uppgifter som patienterna själva lämnade om sin alkoholkonsumtion samt de övriga markörerna upptäckte forskarna att PEth var den variabel som gav en mest korrekt bild av en individs alkoholkonsumtion .

– Vår slutsats är att PEth kan vara det bästa alternativet för att objektivt mäta en individs alkoholkonsumtion både i vården och i arbetslivet, i olika legala sammanhang och inom forskningen, säger professor Bo Söderpalm vid Sahlgrenska akademin.

– Och om ytterligare studier visar att vareniklin påverkar alkoholkonsumtionen kan det bli aktuellt att använda som behandling av alkoholberoende, säger Andrea de Bejczy, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

 

Artiklarna Varenicline for Treatment of Alcohol Dependence: A Randomized, Placebo-Controlled Trial samt Phosphatidylethanol is Superior to Carbohydrate-Deficient Transferrin and ƴ-Glutamyltransferase as an Alcohol Marker and is a Reliable Estimate of Alcohol Consumption Level publicerades i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research i november.

 

Kontaktinformation:
Andrea de Bejczy, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, andrea.debejczy@neuro.gu.se

Bo Söderpalm, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, bo.soderpalm@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera