Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2015

Diabetesläkemedel kan hjälpa mot alkoholberoende

Studier på möss och råttor vid Sahlgrenska akademin visar att behandling med ett läkemedel som används mot diabetes och fetma även skulle kunna hjälpa mot alkoholberoende.

Alkoholberoende är ett stort problem och samhällskostnaderna beräknas till cirka 45 miljarder kronor per år. I Sverige är bortåt 5 procent av den vuxna befolkningen alkoholberoende, vilket motsvarar runt 300 000 personer. Ännu fler svenskar har en riskfull alkoholkonsumtion. Ungefär 15 procent dricker mer än 14 standardglas per vecka (män) eller mer än nio standardglas per vecka (kvinnor).

En ny studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att hormonet GLP-1 skulle kunna vara en måltavla för behandling av alkoholberoende.

Forskarna har upptäckt att läkemedel som liknar GLP-1, som används för behandling av diabetes typ 2 men i dag även är godkänt för behandling av fetma, dessutom skulle kunna fungera vid behandling av alkoholberoende.

Normalt frisätts dopamin i hjärnans belöningscentrum vid drickande av alkohol, vilket leder till en känsla av eufori. De möss som får det GLP-1 liknande ämnet får ingen ökning av dopamin efter alkohol och upplever därmed inte längre någon belöning av alkoholen. Råttorna dricker mindre och motivationen att dricka alkohol minskar hos råttor som är framavlade att dricka mycket alkohol. Dessutom förhindrar läkemedlet återfallsdrickandet hos råttor.

– Hos råttor som druckit mycket alkohol under flera månader och därefter fått det GLP-1 liknande ämnet vid ett tillfälle minskar alkoholintaget med 30 procent. Om de fått läkemedlet vid flera tillfällen minskar alkoholintaget med cirka 40 procent, säger Elisabet Jerlhag, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Liknande mekanismer tycks reglera alkoholberoende och hetsätning. Hormonet GLP-1 frisätts från tarmarna när vi äter och gör så att vi känner oss mätta. Det frisätts även i hjärnan och minskar därigenom födointaget.

– Resultaten i studien tyder på att hormonet GLP-1 är en viktig del även för utveckling av alkoholberoende och att läkemedel som liknar GLP-1 skulle kunna användas för behandling av alkoholberoende hos människor. Detta bör nu studeras vidare, säger Elisabet Jerlhag på Sahlgrenska akademin.

ArtikelnThe glucagon-like peptide 1 receptor agonist liraglutide attenuates the reinforcing properties of alcohol in rodents publicerades i tidskriften Addict Biology den 25 augusti.

Kontaktinformation
Elisabet Jerlhag, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031-786 34 18 0736-48 33 36 elisabet.jerlhag@pharm.gu.se Jörgen Engel, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031-786 34 16 0734-20 44 12 jorgen.engel@pharm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera