Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2014

Ett vaccin riktat mot tumörers blodkärl hämmar tumörtillväxt och metastasering

I en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget visar forskare från Uppsala universitet att ett terapeutiskt vaccin riktat mot tumörkärl kan minska tumörbörda och hämma bildningen av spontana lungmetastaser i en musmodell för metastaserande bröstcancer.

Vaccinet riktar sig mot extra domän-A (ED-A) hos fibronektin, som via alternativ splicing uttrycks mycket selektivt i tumörkärl.

– Vaccinationsstrategin vi använt oss av är inte förebyggande utan terapeutisk, vilket innebär att immuniteten skapas när tumören redan bildats – ett scenario som efterliknar den kliniska situationen bättre än förebyggande vaccinering, säger Anna-Karin Olsson, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, som har lett studien.

Vaccinet hämmade tillväxten av bröstcancer och gav en minskning av mängden metastaser med 80 procent, vilket är ett viktigt fynd med tanke på att en majoritet av alla cancer-relaterade dödsfall av cancer orsakas av tumörer som spridit sig i kroppen.

En fördel med metoden är att målmolekylen ED-A finns uttryckt i de flesta solida tumörer. Vaccination mot ED-A skulle därför kunna ge en behandlingsstrategi med breda tillämpningar inom cancerterapi. Dessutom visar forskarna att immunitet mot ED-A kan uppnås med ett adjuvans (immunstimulerare som ingår i vacciner) som är godtagbart för användning i kliniken. Bristen på potenta, men samtidigt biologiskt nedbrytbara adjuvans har varit en stor begränsning för utvecklingen av terapeutiska vacciner.

En annan viktig aspekt är att terapeutisk vaccination kan erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till administrering av stora mängder monoklonala antikroppar, som för närvarande används för behandling av cancer och andra sjukdomar. De höga kostnaderna för terapi med monoklonala antikroppar belastar sjukvårdsekonomin och begränsar redan idag tillgängligheten för patienterna.

– Sammanfattningsvis anser vi terapeutisk vaccination skulle kunna ge en ny, kraftfull och kostnadseffektiv behandlingsstrategi för solida tumörer och metastaserande cancer, säger Anna-Karin Olsson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera