Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2014

Mikrovågsteknik för att hitta bröstcancertumörer

Mälardalens högskoa utvecklar ny teknik för att hitta bröstcancertumörer. Bröstavbildning med hjälp av mikrovågor gör det lättare att urskilja en eventuell tumör från övrig vävnad, vilket kan hjälpa läkare att ställa rätt diagnos snabbare. Dessutom innebär undersökningen inget obehag för kvinnan.

– Mikrovågsteknik kan bli ett komplement, eller rent av ett alternativ, till dagens röntgenteknik, säger Nikola Petrovic, forskare inom hälsoteknik på Mälardalens högskola (MDH). Idag används röntgen vid mammografiundersökningar, men metoden kan ge svårtolkade bilder där mjukdelarna avbildas som en grå massa. Även för en erfaren läkare kan det vara svårt att urskilja en eventuell tumör. Detta leder till att många patienter får vänta på en definitiv diagnos.

Nikola Petrovic har jobbat i sex år med att utveckla mikrovågsteknik för att upptäcka bröstcancer.

– Mikrovågsteknik ger en skarpare kontrast mellan tumörer och övrig vävnad, och har potential att ge en säkrare, snabbare diagnos. Det kan bespara många patienter den oro och stress som det innebär att gå runt och vänta på besked. Dessutom kan det innebära att fler patienter får behandling i ett tidigare sjukdomsskede vilket vi vet leder till att fler liv räddas, säger han.

Tekniken fungerar så att ett antal sensorer skickar in mikrovågor som sprider sig i bröstet. Andra sensorer tar emot vågorna och skapar en avbildning av spridningsfältet som sedan analyseras.

– Idag jobbar vi med modeller där vi kan se tumörer som är cirka fyra-fem millimeter stora, men vi utvecklar ständigt tekniken och förhoppningen är att snart kunna upptäcka ännu mindre. Ett annat mål vi jobbar mot är att bilden ska kunna visas i 3D, då får vi en helt annan möjlighet att avgöra exakt hur stor tumören är och hur den är placerad, säger Nikola Petrovic.

Han förklarar att den strålning som patienten utsätts för vid undersökning med mikrovågor skiljer sig från den vid röntgenundersökning. 

– Mikrovågor använder sig av så kallad icke-joniserad strålning, i så låga effekter att den är helt ofarlig. Den strålningsgrad som når bröstet vid mikrovågsundersökningen är lägre än den som en vanlig mobiltelefon avger.

På väg mot en färdig prototyp
I USA genomförs idag kliniska tester av mikrovågsteknik för bröstavbildning. Där ligger kvinnan på en bädd med hål för brösten och så skannas de av underifrån. Nikola Petrovic och hans forskarteam har utvecklat och patenterat en ny typ av sensor som ska kunna avbilda bröstet enbart genom att placeras emot huden.  

– När man avbildar med mikrovågor behöver bröstet inte klämmas ihop, vilket gör undersökningen betydligt mer bekväm för kvinnan. Med vår nya sensor kan framtidens mammografiundersökning gå lika snabbt och lätt som en ultraljudsundersökning, säger Nikola Petrovic. 


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera