Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2014

Bakslag för förebyggande kostråd mot glutenintolerans hos högriskbarn

Barn som har hög risk att drabbas av glutenintolerans får inte minskad risk att utveckla sjukdomen, trots förebyggande behandling med små doser gluten när de är fyra till sex månader gamla. Detta enligt en internationell studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

– Förhoppningen i denna studie var att vi skulle hitta ett sätt att förhindra utveckling av glutenintolerans bland barn som löper hög risk att drabbas av sjukdomen, genom att vänja dem vid små doser gluten när de var mellan fyra och sex månaders ålder, helst medan amningen fortfarande pågick. Dessa kostråd tycks dock tyvärr inte påverka risken. Det gör att vi nu måste fortsätta söka andra orsaker till varför glutenintolerans är så vanligt i Sverige säger Anneli Ivarsson, överläkare och enhetschef vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, som är en av forskarna bakom studien.

Tidigare forskning har visat att det kan finnas en möjlighet att minska risken för glutenintolerans, celiaki, om gluten introduceras till barn mellan fyra och sex månaders ålder, speciellt om amningen fortgår samtidigt. För att undersöka detta närmare har forskarna, som kommer från tio länder i Europa, genomfört en studie med 944 barn som har hög ärftlig risk för sjukdomen, vilket innebär att de är bärare av de genetiska varianterna HLA-DQ2 eller HLA-DQ8, och har minst en förälder med sjukdomen.

Totalt fick 475 barn mellan fyra och sex månader en liten dos, 100 mg, gluten dagligen, medan 469 barn fick placebo. Därefter fick alla barn börja äta vanlig mat som innehåller naturligt gluten från vete, råg eller korn. Under studiens gång mätte forskarna halter av antikroppar, med mera, som är förknippade med sjukdomen. Vid en utvärdering när barnen var tre år gamla jämfördes de båda grupperna vad gäller risken för glutenintolerans, fastställd på ett väletablerat sätt genom bedömning av ett vävnadsprov från barnens tarmludd.

Studien visar att 77 barn hade fått diagnosen glutenintolerans vid utvärderingen. Dessutom räknades ytterligare tre barn som drabbade, enligt etablerade diagnosriktlinjer. Det gav sammantaget en sjukdomsförekomst på 5,2 procent bland de undersökta barnen, utan någon säkerställd skillnad mellan grupperna, trots olika sätt att börja med gluten. Även halter av antikroppar förknippade med sjukdomen var likvärdigt förhöjda bland barnen i de båda grupperna. Ytterligare ett fynd som forskarna gjorde var att amning inte tycktes påverka risken för barnen att utveckla glutenintolerans.

– Resultaten visar att det är svårare än vad vi tidigare trott att förebygga celiaki hos barn med hög ärftlig risk. Vi vet att aktuella kostråd i Sverige på befolkningsnivå har minskat risken för celiaki. Den aktuella studien visar att högriskbarnen tyvärr inte tycks vara hjälpta av dessa kostråd, men tydligt är att kostråden inte ökar risken för glutenintolerans. Det finns alltså ingen anledning idag att ändra Livsmedelsverkets kostråd, säger Anneli Ivarsson.

Läs studien i New England Journal of Medicine

Läs en editorial i tidskriften om de nya fynden

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera