Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2014

Akupunktur och samtal effektivt vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Akupunktur tillsammans med terapeutiska samtal i en och samma behandling kan vara ett effektivt sätt att behandla stressrelaterad psykisk ohälsa. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Akupunktur har en väldokumenterad avslappnande effekt. Forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att akupunktur också kan vara en effektiv hjälp inom primärvården för behandling av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Doktoranden Tina Arvidsdotter har i sin avhandling studerat 120 patienter mellan 22 och 55 år som sökt sig till två offentliga och två privata vårdcentraler i Västra Götaland för stressrelaterade hälsobesvär.

I studien erbjöds patienterna behandling med akupunktur integrerat med samtal, utfört av en sjuksköterska.

En enkätuppföljning efter åtta veckor visade att patienterna som fick akupunktur integrerat med terapeutiska samtal rapporterade mindre ångest och depression, ett större mentalt välbefinnande och bättre hantering av stress jämfört med patienter som erbjöds sedvanlig behandling.

Omkring 50 procent av patienterna uppgav vid uppföljningen att metoden lett till minskad ångest, från möjlig/sannolik till normal nivå, att jämföra med 10 procent bland de som fick sedvanlig behandling. Samma mönster visade sig för depression.

Förbättringen var kvarstående även sex månader senare.

– För personer med stressrelaterad psykisk ohälsa är primärvården ofta den första och enda vårdinstansen. Patientgruppen är också en av de största inom såväl privata vårdcentraler som Närhälsan, vilket gör att behovet av metoder och effektiva behandlingsinsatser är stort, säger Tina Arvidsdotter:

– Mina studier visar hur dessa personer kan förstås och vårdas, de visar sjuksköterskan i en ny roll och att akupunktur integrerat med terapeutiska samtal i en och samma behandling kan vara ett effektivt komplement. Min förhoppning är att vården nu kan utveckla dessa metoder vidare.

Avhandlingen Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård försvarades vid en disputation den 11 april.

FAKTA OM METODERNA
I metoderna som testades erbjöds patienterna akupunktur integrerat med terapeutiska samtal som var antingen strukturerade (med fokus på bland annat relationer, kost, motion och sömn) eller spontana. Akupunkturbehandlingen utfördes med mellan 2-12 nålar under 20-30 minuter, total tid 45-60 minuter, en gång i veckan under åtta veckor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera