Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2014

Unga med höga betyg väljer storstäder

Storstäder lockar till sig människor med höga skolbetyg från årskurs 9 och universitetsutbildning. För dem som har högst betyg ger flytten också högre ekonomiska vinster, framförallt för kvinnor.

Att högutbildade i större utsträckning flyttar till storstäder har länge varit känt. Sofia Tano har i sitt avhandlingsarbete gett sig in på ett relativt outforskat område och har undersökt hur betyg hänger ihop med val av bostadsort. Med hjälp av svensk registerdata har hon analyserat unga människors flyttmönster – från deras första flytt fram till dess att de nått 30-årsåldern.

– Det skolbetyg som elever får i årskurs 9 och om de väljer att studera vidare eller inte har stor betydelse för vart de sedan flyttar, och även vem de väljer som partner, säger Sofia Tano.

Valet av bostadsort är inte så självständigt som människor tror, istället flyttar de som lämnar sin hemort efter gymnasiet ofta till ett ställe där en familjemedlem bor eller har bott.

– Orsaken kan till exempel vara att de vet mer om platsen eller att de har en önskan att vara nära familjen, förklarar Sofia Tano.

Flytt efter universitetsexamen
Hon har också studerat betygets roll för unga människor som börjat studera på universitet, och deras flyttbeslut efter universitetsexamen

– Studenterna med högre betyg verkar i större utsträckning vara mer benägna att flytta efter universitetsutbildning, såvida de inte redan bor i en storstad, menar Sofia Tano.

Förutom en uppdelning på utbildningsnivå pekar resultaten på en överrepresentation av människor med höga betyg i storstadsregionerna och en underrepresentation av dessa på landsbygden. 

– De som har högst betyg tjänar också mer ekonomiskt på att flytta. Resultatet är mest tydligt för högutbildade kvinnor där de som flyttar med ett betygsnitt i den översta kvartilen ökar sin årsinkomst med cirka 35 0000 kronor, säger hon.

Betyget påverkar val av partner och bostadsort
Sofia Tano har också analyserat hur betyget påverkar äktenskapsmatchning och val av bostadsort för par.

– Universitetsutbildade med höga betyg är mer benägna att träffa en högutbildad partner. Är man ett så kallat ”power couple” – där båda har universitetsutbildning – är sannolikheten ännu större att man flyttar till Stockholm, Göteborg eller Malmö.

En tidigare amerikansk undersökning styrde endast mannens utbildningsnivå valet av bostadsort. I Sofia Tanos studie spelar även kvinnans utbildningsnivå roll. I par där endast kvinnan har universitetsutbildning ökar sannolikheten att de flyttar till en storstad jämfört med om ingen har högre utbildning.

– Detta är ett intressant resultat och ger en bild av att kvinnan har en betydelse i familjens lokaliseringsbeslut. Det kan vara en återspegling av att kvinnor i Sverige förvärvsarbetar i större utsträckning än i USA, säger Sofia Tano.

Läs Sofia Tanos avhandling här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera