Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2014

Tidningsläsare bidrar till ny kunskap om alkohol och beroende

Vetenskap, media och individer skapar tillsammans kunskap om alkohol- och drogberoende. Det visar en ny rapport från Stockholms universitet som undersökt hur tidningsläsare förstår medias beskrivning av biomedicinsk alkoholforskning och hur de för kunskapen vidare.

Tidningsläsarna omtolkar medias beskrivning av forskarnas resultat utifrån sina egna erfarenheter. Därigenom blir de en aktiv part och är med och producerar sanningar om alkohol och beroende, när de för informationen vidare.

– Forskningsrönen omtolkas utifrån tidningsläsarnas egna erfarenheter, sociala kontexter och tolkningar av begrepp. På så sätt blir det som anses vara sant och objektivt alltså varken den faktiska forskningen eller den bild av forskningen som media ger sina läsare, utan snarare en slags hybrid, säger Katarina Winter, doktorand i sociologi vid Stockholms universitet.

Personerna i studien omdefinierade också begreppet belöningssystem. När forskarna använder begreppet menar de kemiska processer i hjärnan, medan personerna i studien menar människors vilja att belöna sig med saker för att få uppmuntran eller för att de har utfört en prestation.

– Man kan säga att den biomedicinska definitionen av belöningssystemet alltså måste samsas med en mer vardaglig definition, säger Katarina Winter.

Här uppstår konflikter och lösningar som tillsammans med intervjupersonernas övergripande förståelse synliggör, förstärker och utmanar den biomedicinska alkoholforskningens position i samhället. Många tidningsläsare säger sig sakna biomedicinsk kunskap men använder sig ändå av biomedicinska begrepp.

– Hur definitionen av dessa frågor blir en sammanflätning av vetenskap, media och individuella tolkningar har väckt ett intresse hos mig att rikta fokus mot de biomedicinska forskarna själva. Jag vill bland annat titta närmare på hur forskarna ser på medias och tidningsläsares tolkningar av deras forskningsresultat om belöningssystem och beroende, säger Katarina Winter.

Länk till rapporten: Hur belönande kan det va liksom? Tidningsläsares förståelse av biomedicinska förklaringsmodeller av beroende.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera