Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2013

Högproteinkost och målstids­ersättning kan minska viktrekyl

Forskning visar att det finns flera fungerande strategier för den som vill undvika att gå upp i vikt igen efter en ordentlig viktminskning. Läkemedel mot fetma, måltidsersättningar och högproteinkost kan hjälpa till att behålla den lägre vikten, enligt en så kallad metaanalys.

Studien är utförd av forskare vid Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, och Överviktscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset. Den ger ökad kunskap om något som tveklöst är den största utmaningen för den som vill gå ner i vikt, nämligen hur man gör för att minska den så kallade viktrekylen och istället stannar kvar på den lägre viktnivån efter viktminskningsfasen.

– Kroppen har flera försvarsmekanismer mot den lägre vikten, såsom ökad hunger, snålare energiförbränning och återfall i gamla vanor. Om vi inte hade problemet med viktrekylen skulle fetma vara relativt lätt att behandla. Under åren har det funnits flera tänkbara hjälpmedel för att underlätta viktkontrollen på lång sikt, och nu var underlaget tillräckligt stort för att göra en systematisk utvärdering av befintliga studier, säger Erik Hemmingsson, en av forskarna bakom den aktuella studien.

I sin metaanalys kombinerade forskarna resultaten från 20 redan publicerade vetenskapliga studier, som i sin tur inkluderade totalt 3017 deltagare med fetma eller övervikt vid viktnedgångens början. De olika studierna undersökte effekten av läkemedel, måltidsersättningar, högproteinkost, kosttillskott samt motion för att minska viktrekylen efter ett intensivt viktminskningsprogram bestående av lågkalorikost bestående av mindre än 1000 kalorier per dag.  

Även om studien visar att viktrekyl är mer norm än undantag var det enligt forskarna tydligt att flera strategier kan bidra till att minska rekylen: antifetmaläkemedel, måltidsersättningar i form av olika pulver som blandas med vatten samt kost med högt proteininnehåll. Även kost med lågt glykemiskt index (GI) tycks vara effektivt, även om underlaget där kom från en enskild studie vilket gör slutsatserna mer osäkra, konstaterar forskarna.

– Läkemedelsbehandling mot fetma har dock visat sig vara förenat med risk för biverkningar, vilket gjort att de mest verkningsfulla preparaten drogs in helt och hållet för några år sedan. Måltidsersättningar och högproteinkost är däremot effektiva åtgärder som var och en kan utföra, säger Erik Hemmingsson.

Ett intressant resultat var att motion inte självklart visade sig vara effektivt för att behålla en lägre vikt. Detta kan dock bero på att en av studierna som ingick i analysen inkluderade relativt sjuka patienter med grav artros som ordinerats speciellt anpassad sjukgymnastik. I en annan av studierna, där deltagarna motionerade på ett mer normalt sätt, var effekten positiv. Kosttillskott var däremot inte förenat med minskad viktrekyl.

FAKTA
Forskningen har delvis finanserats med bidrag från Cambridge Manufacturing Company Limited, ett brittiskt företag som arbetar med viktminskningsrådgivning och viktminskningsprodukter. Metaanalysen publiceras nu i vetenskapstidskriften American Journal of Clinical Nutrition.

Publikation: ”Effects of anti-obesity drugs, diet and exercise on weight loss maintenance after a very-low-calorie diet or low-calorie diet: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials”, Kari Johansson, Martin Neovius, Erik Hemmingsson, American Journal of Clinical Nutrition, online first 30 October 2013, doi:10.3945/ajcn.113.070052.
Referenslänk: Läs vetenskaplig abstract

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera