Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2013

Alla barn har rätt till bra matematikundervisning

Eva Pettersson, lektor i matematik vid BTH, kommer i denna vecka att påbörja en konferensserie inom det så kallade Matematiklyftet, där syftet är att fortbilda matematiklärare. Alla barn, även de duktiga, har rätt till bra matematikundervisning, menar hon.

Eva Pettersson har ägnat en stor del av sitt liv åt matematik. Som lärare i matematik är Eva särskilt intresserad av hur barn kan stimuleras i sin matematikinlärning. I början av året kom boken ”Barns matematiska förmågor – och hur de kan utvecklas” ut som Eva skrivit tillsammans med en medförfattare.

Boken handlar om barns matematiska förmågor: hur de kan uttryckas och hur de kan utvecklas med föräldrars och lärares stöd. Författarna visar hur lärande i matematik kan vara både spännande och lustfyllt och ger läsaren gott om möjlighet att själv pröva sina matematiska förmågor och lära sig upptäcka dem hos andra. Boken handlar särskilt om barn som är bra på matte. En vanlig föreställning är att den som har lätt för matematik är född sådan.

– Jovisst har vi olika potential för olika aktiviteter, men potential måste tas tillvara för att utvecklas. Barn med fallenhet för matematik har samma behov av och samma rätt till pedagogiskt stöd som andra, menar Eva.

I boken ges exempel på hur undervisningen kan organiseras så att alla barn kommer till sin rätt och får möta utmaningar som utvecklar deras förmågor.

I denna vecka påbörjar Eva en konferensserie för landets rektorer. Hon ska berätta om sin bok, som nyligen även översatts till norska, och sin forskning inom ämnet matematik med didaktisk inriktning. Allt sker inom Matematiklyftet – Skolverkets fortbildning av lärare i matematik.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera